2013. Témaajánlatok kézművességből 3.

Készítsünk minél változatosabb anyagokból, minél változatosabb méretben házat, zongorát, békát

Készítsünk díszítő sorokat (díszített kereteket, díszített felületeket) ezeknek a tárgyaknak a kisméretű, színes változataiból

Készítsünk színelméleti szemléltetőt ezeknek a tárgyaknak a felhasználásával

A papír méretének a változtatásával (téglalap, négyzet, nyújtott, magasított téglalap stb.) készítsünk minél változatosabb formájú, méretű házakat

Készítsük el a fenti házformákkal egy város távlati képét, egészítsük ezt ki fákkal, bokrokkal, felhőkkel, dombokkal, folyóval, híddal stb.

Díszítsük ezeket a tárgyakat a legkülönfélébb anyagokkal, technikákkal

Készítsünk a házakból utcasort, egészítsük ki a kompozíciót újabb elemekkel: zebra, közlekedési jelek, gépkocsik, emberek, fák

Tegyünk a házakra ablakot, bútorozzuk be a belső részeket, egészítsük ki a különböző felületeket változatos technikákkal

Készítsünk találós kérdés házat. A válasz a lezárt házrészek alatt látható

Díszítsük a zongorát: készítsünk barokk zongorát, modern zongorát, pianínót stb.

Használjuk a békát mint modult különféle kompozíciók készítéséhez (virág, emberalak, nap stb.)

Alakítsunk ki a házból, zongorából, békából térformákat (tornyot, szökőkutat, épületeket, lámpaernyőt, virágvázát stb.

Készítsünk a békából különféle ékszereket: karkötőt, nyakláncot, gyűrűt, medált, kitüntetést, kitűzőt stb.

Készítsünk béka-divatbemutatót (kollekciók, családi divat, évszaknak, különböző tevékenységeknek, alkalmaknak megfelelő öltözékek, kiegészítők stb.)

Építsük be a tanult tárgyakat különféle képzőművészeti kompozíciókba (pld. a béka-család kirándul, ünnepel, locsolódik, sportol stb.)

Készítsünk a tanult három tárggyal összefüggő kompozíciókat úgy, hogy mindhármat szerepeltessük. Pld: nagy házban békakoncert, zongorával és béka-közönséggel. Vagy: béka-tanár a táblán magyarázza a ház és a zongora készítését, béka-mérnök házat, zongorát tervez stb. Kirakat, amelyben béka, ház, zongora látható…

Készítsünk meseillusztrációkat a tanult tárgyakkal, néhány mondatban foglaljuk össze a kitalált mese lényegét, tanulságát

Használjuk fel a tanult tárgyakat a matematika tanításához (számsor, halmazelmélet, összeadás, kivonás stb.)

Használjuk fel a tanult tárgyakat a biológiai ismereteink gyarapításához

Használjuk fel a tanult tárgyakat az idegen nyelv oktatásához

Készítsünk bábszínházi babákat, díszleteket a tanult tárgyakból

Rendezzünk vetélkedőket a tanult tárgyak segítségével

Díszítsük a környezetünket, az osztálytermet, folyosót ezeknek a tárgyaknak a felhasználásával

Készítsünk csoportos feladatokat az egész osztály részvételével ezekkel a tárgyakkal, dolgozzuk ki részletesen, leckeszerűen ezeknek a feladatoknak a menetét

Készítsünk didaktikai játékokat a tanult tárgyak felhasználásával a matematika, irodalom, környezetismeret tanításához

Labda

(témaajánlatok)

Készítsünk minél változatosabb méretű, színű labdákat a legkülönfélébb minőségű, mintájú papírokból, kartonokból

Díszítsük a labdák felületét változatos eszközökkel, technikákkal: vízfesték, filctoll, golyóstoll, festés, ragasztás, spriccelés, futtatás stb.

Ritmus a díszítőművészetben, labdákból: díszítő sor, díszített keret, díszített felület stb.

Használjuk a labdákat karácsonyfadíszként, az osztály, a folyosó díszítéséhez

Készítsünk labdákból ékszereket: gyűrű, nyaklánc, karkötő.

Készítsünk labdákból gyümölcsöket: szőlő, cseresznye, szilva, narancs, őszibarack stb.

Használjuk a különböző színű, méretű labdákat szemléltetőként: színelmélet, zászlók, idegen nyelv, matematika stb. oktatásához

Készítsünk különféle labdajátékokhoz labdákat: kézilabda, kosárlabda, futball, strandlabda

Használjuk a labdát, mint alapelemet különféle csoportos vetélkedőknél:

 

  1. Mindkét csapat a rendelkezésre álló öt-tíz perc alatt labdákat készít, és ezekből, minél kevesebb idegen, kiegészítő anyag felhasználásával összeállít egy felismerhető tárgyat: váza virággal, hóember.
  2. Mindkét csapat kap egy kosár labdát leeresztett állapotban, ezeket fel kell fújni és minél gyorsabban csoportosítani kell méret, szín, illetve az alapanyag szerint (halmazelmélet)
  3. Minden labdán van egy betű, a megadott betűkből minél több értelmes szót kell kirakni
  4. Minden labdán van egy szám, a számokból egy helyes alapműveletet (osztás, szorzás, kivonás stb.) kell összeállítani

Készítsünk összeállítást arról, hogy milyen interdiszciplináris szerepet játszhat a labda az óvodában vagy az I-IV osztályos tevékenységeknél

Használjuk a labdát állatfigurák (csiga, pondró, pillangó), bábuk, marionett bábú, babák stb. készítéséhez

Használjuk a labdát csoportos feladatok elkészítéséhez: Románia térképe, ünnepi díszítő keret (ablak, tábla, ajtó díszítése stb.)

 

Tangram

(témaajánlatok)

Készítsenek minél változatosabb méretű tangram alakzatokat

Készítsenek el egyetlen alakzatot minél változatosabb színkombinációkkal, illetve minél változatosabb módon díszített papírokból, kartonokból. Válasszanak megfelelő színű hátteret ezekhez a formákhoz.

Készítsenek különféle anyagokból; műanyag lapokból, textilből, bőrből, furnérlemezből stb. tangram alakzatokat.

Készítsenek új, máshol eddig még nem látott alakzatokat

Használják fel a kapott hét formát mértani alapfogalmak szemléltetésére, tanítására

Készítsék el a tangram formákból az ABC betűit, valamint a számokat

Készítsenek díszítő sorokat, díszített felületeket tangram alakzatokból

Készítsenek ünnepi díszítéseket tangram alakzatokból (pld. Nyulak az ablakon—húsvét)

Egészítsék ki az alakzatokat festett, rajzolt, ragasztott részletekkel, háttérrel

Építsenek be tangram alakzatokat különböző kompozíciókba

Készítsenek tangram formákból órarendet ( a különböző tantárgyakat tangram figurák helyettesítik)

Készítsenek megkülönböztető jeleket tangram alakzatokból az óvodások számára.

Milyen tangram alakzatokat javasolnának a különböző tankönyvek, segédkönyvek illusztrálására?

Készítsenek olyan könnyen kivitelezhető, kiosztható tangram dobozokat, amelyekkel csoportos feladatok is megoldható

Milyen csoportos vetélkedőket javasolnak ebben a témakörben ?

Ábrázolják tangram alakzatokkal a négy évszakot (itt fontos szerepet kap a formák színösszetétele is)

Készítsenek szemléltetőket az angol, román, magyar nyelv, a matematika, környezetismeret, rajz stb. tanításához ilyen alakzatokból

Készítsenek bábszinházi babákat, díszletet tangram formákból (Tangram-színház)

Díszítsenek tangram alakzatokkal különféle tárgyakat, dobozokat, üvegeket, füzeteket, üdvözlőlapokat, borítékokat

Készítsenek diplomamunka terevet ebben a témakörben

Muhi Sándor

Nyugdíjas tanár, grafikusművész, művészeti közíró.

Úgy gondolom, hogy az ezredfordulótól alapvetően megváltozott a kommunikáció módja és ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a kultúra, művészet a szó szoros értelmében köztulajdonná váljék.

Nem hiszek abban, hogy van külön az elitnek és külön a tömegeknek szánt kultúra, művészet.

1945-ben Szatmárnémetiben születtem, apám ügyvéd, anyám tisztviselő volt. Nálunk az olvasás, a kultúra, a művészetek szeretete olyan természetes igény, mint másoknál a folyamatosan felmutatható anyagi gyarapodás. Hárman vagyunk testvérek, szülővárosomban érettségiztem, közvetlenül utána Kolozsváron rajztanári oklevelet szereztem, kicsit később művészeti muzeológiát végeztem a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben.