Őskor

Paleolitikum Mióta van művészet, egyáltalán mit nevezhetünk művészetnek? Nagyon sok vélemény, meghatározás olvasható tankönyvekben, szakkönyvben, a világhálón a kérdéskörrel kapcsolatban, de valójában semmi biztosat, pontosat nem tudunk. Tudjuk, hogy az ember első szerszámait jó félmillió évvel ezelőtt készítette, a legkorábbi műalkotásoknak is nevezhető produktumai körülbelül 25-30 ezer évesek. Műalkotások ezek? Fogas kérdés, hiszen ebben a […]

Ókor, Egyiptom

Egyiptom művészete Az ókori egyiptomi művészet több mint 5 ezer éve jött létre és három évezreden keresztül prosperált. Ez alatt az idő alatt alig változott a kifejezésmód, stílus. Attól az időponttól ismerjük, értékeljük igazán, amióta sikerült megfejteni írásukat, a hieroglifákat. Ez a XIX. század elején 1822 körül történt. Az egyiptomiak hite a politeizmus, nagy szerepet […]

Ókor, Görögország

Ókori görög művészet A klasszikus (példamutató, élenjáró) görög civilizáció, művészet a mükénéi kultúra bukásával veszi kezdetét. A gazdag görög városokban fejlődik, éli virágkorát, és terjed el széles körben, több kontinensen, a hellenizmus idején. Képzőművészet 1.    Krétai és Mükénéi civilizációk 2.    Geometrikus kor (i.e. 11-8 sz.) 3.    Archaikus kor (i.e. 8-5 sz.) 4.    Klasszikus kor (i.e. […]

Ókor, Róma

Római művészet Időszámításunk előtt a 6. században még az etruszkok uralták a várost. Kiváló építészek voltak, a sírkamrák festményei, szarkofágjai alapján magas szintű művészetük volt. Építészet A császárkorra (körülbelül kétezer éve) kialakult a római építészet. A jellegzetes városi létesítmények: a központi fórum körül álló templomok, a curia, bazilika, paloták. A császárság korában épül a legtöbb […]

Mezopotámia, India, Kína

Az ókori Kína művészete A világ egyik legősibb civilizációja Kínában alakult ki, innen származik a papír, az iránytű, a nyomtatás, a puskapor, selyem, porcelán. Az egységes birodalom megalakulása óta (i.e. 3. század) fejlődik az építészet (a Kínai Nagy Fal, pagodák, paloták), a szobrászat, díszítőművészet (Agyaghadsereg, ezüst-, és bronzművesség), festészet. A kínai kultúra zárt világ volt […]

Az ókori világ hét csodája

Nagy-piramis Nagy-piramis, görögösen Kheopsz fáraó piramisa. Nem ismerjük sem a korát, azt sem tudjuk biztosan, hogy Kheopsz építtette-e. Olyan feltételezések is vannak, hogy legalább 12 ezer éves alkotásról van szó. Mindenki tudja, tanulta, hogy temetkezési hely, de valójában ebben sem lehetünk egészen biztosak. Amit tudunk: gránit és mészkő tömbökből épült, közel 150 méter magas. A […]

A középkor művészete

Középkori művészet alatt Európa i. sz. az 5. századtól a 15. századig terjedő időszakának művészetét értjük. A középkori európai művészet gyűjtőfogalma alá tartoznak a népvándorláskor, a Karoling-kor, a romanika és a gótika kora, illetve a reneszánsz művészet kezdete is. A kor művészetét röviden és megbízhatóan összefoglalni szinte képtelenség, annyira árnyalt, sokrétű jelenség. Egy biztos, hogy […]

Reneszánsz

A polgárosulás, az emberközpontúság, a humanizmus művészete, a gótika ellenpontozásaként jelentkezik a középkor vége felé, és terjed el a festészetben, szobrászatban, építészetben a 15. században. Realista, valósághű művészet. A reneszánsz festészet, szobrászat, mint köztudott Itáliában fejlődött ki, csúcspontját a Medici családnak köszönhetően Firenzében érte el, innen terjed tovább a környező városokban, országokban. Először a szobrászatban […]

Barokk, rokokó

A reneszánsz stílust és a manierizmust a 17. és a 18. században a barokk követte a maga gazdag forma és motívumvilágával, aranyozott felületeivel, túldíszítettségével. Maga a szó — akárcsak a gótika — kezdetben pejoratív fogalmat takart. Ebből alakult, fejlődött ki a későbbiekben a copf, illetve a rokokó stílus, amelyek lényegében a barokk bonyolítottabb, díszesebb, szabadabb […]

Klasszicizmus

A Nagy Francia Forradalmat megelőző és követő néhány évtized jellemző stílusirányzata. Szemléletes példája annak, hogy a művészet időnként visszatér a klasszikus hagyományokhoz (pld. reneszánsz), annak forma- és témavilágából merít, ahhoz igazodik. Virágkorát Franciaországban, I. Napóleon idején érte el.            Az építészet területén születtek a legjelentősebb alkotások, amelyek közül feltétlenül említést érdemel a párizsi Panteon, a londoni […]