Ornamentika Szatmáron, Bevezető

2010 tavaszán újabb sorozat közlését kezdem el, a címe: Ornamentika Szatmárnémetiben. Ebben elsősorban a középületek, magánházak díszítményeit, az itt felhasznált motívumvilágot  szeretném bemutatni az olvasónak azzal a nem titkolt szándékkal, hogy tudatosítsam: ezen a területen is sokkal gazdagabbak vagyunk, mint gondolnánk. Miközben évekkel ezelőtt Szatmárnémeti építészeti leírásához, a városismertetőmhöz, a szobrok, emléktáblák bemutatásához, a Képzőművészeti […]

Anyagok, technikák

Ha szeretnénk valamilyen összképet kialakítani ezen a területen, feltétlenül fel kell sorolni azokat az anyagokat, technikákat, amelyek segítségével az épületdíszeket Szatmáron készítették. Fontos ismerni a  város céhes múltját, az építkezési vállalkozók, asztalosok, lakatosok műhelyeinek, a DAC kerámiagyárnak stb. tevékenységét is. Többek között az 1936-os kiadású monográfia (Tankóczy Gyula: Satu Mare város képes tükre) is felsorolja […]

Kacinczy utca a

A Kazinczy (Ştefan cel Mare) utca a város egyik legrégebbi, legforgalmasabb útvonala. Szép, gazdagon díszített emeletes házak épültek itt, a földszintjükön forgalmas, jövedelmező üzletekkel. Érdemes kicsit elidőzni itt is a homlokzatoknál, amelyek közül néhányat a közelmúltban újítottak fel. Arra, hogy valamennyi épületet alaposan, körültekintően elemezzünk a díszítmények, motívumok alapján, nincs lehetőség, pár sorban ezúttal az […]

Kazinczy utca b

Ha azt írnám, hogy érdemes alaposabban megvizsgálni az ornamentikát a Kazinczy (Ştefan cel Mare) utca valamennyi régebbi épületén, lényegében nem sokat mondanék, hiszen nincs a városközpont környékén olyan nyúlfarknyi utcácska, épület, amely ne okozhatna ilyen szempontból kellemes, olykor váratlan meglepetéseket. Minden motívum, dísz, ötlet lényegében híradás, üzenet a ma emberének arról, hogy a város lakói […]

Kazinczy utca c

Napjainkban az Atlaszos-ház, az Iparos Otthon és a közvetlen közelükben álló épületek meglehetősen elhanyagolt, sőt az egyik összeroskadás előtti állapotot mutat. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy ezeken nem láthatóak figyelemre és főleg felújításra méltó díszek. A város egyik kiemelkedően szép, egyedi épülete az ún. Atlaszos-ház, vagy ahogyan a század eleji képeslapon olvasható, a PapEndre-félebérpalota. […]

Kazinczy utca d

Ha figyelmesebben megvizsgáljuk a Kazinczy utca Szent István tér (P-ţa Eroii Revoluţiei) felőli részén álló régi polgári házak díszítményeit, akkor az első benyomásainkat két szóban is megfogalmazhatjuk: túldíszítettség és eklektika. Szinte  nyomon követhető, hogyan versengenek a múlt századfordulón, a XX. század elején a szatmári polgárok abban, hogy kinek a bejárata, ablakkerete, záró párkánya lesz díszesebb, […]

Ady Endre utca

A Kazinczy (Ştefan cel Mare) utca folytatásában található az Ady Endre utca, amelyről a szatmáriaknak rögtön a Németi templom épülete, a református parókia, esetleg a  Kabai-ház jut az eszébe. Mivel ez a munka elsősorban az ornamentikáról szól, nem ezekkel foglalkozom, hanem ezúttal is néhány itt látható érdekesebb, kevésbé szokványos díszítő elemre hívnám fel a figyelmet. […]

Állomás

A szatmárnémeti nagyállomás épülete 1898-ban készült egy olyan kisvárosban amelynek akkoriban 26-27 ezer lakosa volt. Ezekből csupán 7361 dolgozik munkásként, vagyis a település az iparosodás ellenére akkoriban még makacsul őrzi falusias jellegét. Erre az időszakra az építkezési láz jellemző Szatmárnémetiben is. A Monarchia békebeli éveiben, a múlt századfordulón épült a törvényszék monumentális, kettős épülettömbje, ugyanekkor […]

Sétatér a

A Sétatér lényegében Szatmárnémeti első parkja, amely jelenleg a B-dul Vasile Lucaciu nevet viseli. Nyugodt, szép, széles utca, a közepén húzódó parkban fák, bokrok, zöld növényzet, sétányok, padok, szobrok, díszvázák teszik még vonzóbbá. Egy időben még olyan elképzelés is volt a város vezetősége részéről, hogy a piactér felszámolása után ide költöztetik az árusokat, kofákat, bódékat. […]

Sétatér b

A Sétatéren (B-dul Vasile Lucaciu), mint a bevezetőben már említettem több középület is található, közülük ezúttal néhány szóban a Megyei Múzeum, az ortodox plébániatemplom valamint a Megyei Nyugdíjigazgatóság épületeinek az ornamentikájáról írok. Nagyon szép, igényes díszítésű az alig nyolcvanéves templom, amelyen az ortodox, ezen belül a román építészeti iskola hagyományait, motívumvilágát fedezhetjük fel Tévesen többek […]