Gen. Averescu (Bethlen Gábor) utca

Lényegében a G. Coşbuc és a M. Viteazul utcát köti össze ez a viszonylag rövid útszakasz, amelynek a legtöbb szatmári utcához hasonlóan már több neve is volt. Három alkalommal is viselte a Bethlen Gábor nevet (1908, 1941, 1946), volt Crasna utca, a Gen. Averescu elnevezést 1920-ban kapta, az 1989-es változások után újból így hívják, ahogyan erről Bura László Öt évszázad utcanevei (Hírlap Könyvek, Szatmárnémeti 2007.) című könyvében tudósít.

Bethlen Gábort — aki az egykori, a mai Láncos-templom helyén álló szatmári református templomban, vagyis ettől az utcától pár lépésnyire nősült — mint névadót, az illetékesek többször is kiűzték a városközpontból. Később, bizonyára vigasztalásul egy kis, városszéli terecskét neveztek el róla a 15-ös lakónegyedben.

A szatmáriak egyszerűen Posta utcának nevezik, hiszen ide nyúlik a békebeli években épült egykori főposta épülete, amelynek egy épületrészében a hírhedt szekurititaté (állambiztonsági szervezet) rendezkedett be. Mint érdekességet említeném, hogy alkalmazottjait, besúgóit a város lakói egymás között „posta utcai fiúknak” becézték. Nem ez volt az egyetlen kódolt elnevezés, a megyei pártbizottság épületét például nemes egyszerűséggel, de megítélésem szerint rendkívül jellemzően Vatikánnak hívtuk.

Akad itt is néhány látnivaló, bár a legtöbb központ környéki szatmári utcához képest első látásra meglehetősen szegényesnek tűnik. Coşbuc utcai sarkon zsindelytetőt utánzó tornyocskával (01) hívja fel magára figyelmet itt egy hozzávetőlegesen százéves bérház. Népies vonások keverednek az épületen a szecessziós stíluselemekkel, külsejének hangulata a békebeli évek polgári ízlésvilágát tükrözi. Több hasonló épület látható Szatmáron, nemrég a Papp Géza utcáról szóló írásomban mutattam be egyet. Megítélésem szerint valamennyi megérdemelné a gondos, értő felújítást addig, amíg végleg tönkre nem mennek.

Nagyon szépek, egyediek az épületen látható növényi motívumokkal díszített ablakszemöldökök (02), de a legmutatósabb részlet a bejárati ajtó (03), amelynek elegáns, játékos vonalvezetésű, szecessziós védőrácsai a toldalékként később ide helyezett zászlótartó, postaláda, csengő, kaputelefon ellenére is elegánsak, szépek, hangulatosak. Egy ilyen kaput nehéz, hosszadalmas, körülményes dolog teljesen tönkre tenni, de számos példa bizonyítja városunkban, hogy ez nem teljesen lehetetlen.

A díszítményeket fotózva, elemezve úgy tűnik, hogy az Averescu utca, további érdekes, egyedi tervezésű ablakszemöldökök lelőhelye. Az egyik kisebb magánházon, a közelben ezek magasítottak (04), akár emeleteseknek is nevezhetnénk őket, hiszen a tervező-kivitelező úgy egészítette ki, duplázta meg az ablakkeret felső díszeit, hogy azok szerves egységet alkotnak a záró-párkány alatt húzódó, szokatlanul széles, gazdag motívumvilágú frízzel. Hosszas keresgélés után itt is felfedezhetünk némi szecessziós vonást, de ennek érvényre jutását alaposan tompítja a keretek, az egész homlokzat szigorú, geometrikus rendje. Ebben a miliőben kicsit rendhagyónak hat a vízszintes csíkokkal megszakított falpillérek fejezeteinek formavilága.

Látható az utcán egy különösen gazdag motívumvilágú, dominánsan szecessziós elemeket; virágfüzéreket, levélkötegeket, magvas növényi hüvelyeket tartalmazó fejezet is, amely a maga nemében párját ritkítja (05). A díszítmény szimmetrikus ugyan, de ha a tengely mentén ketté választjuk, ráébredünk arra, hogy nagyon sok belső feszültséget, dinamizmust rejt magában az első látásra kiegyensúlyozottnak tűnő felület. A középvonalon még a virágmotívumok méretben fokozatosan növekvő ábrázolása is térhatást, dinamizmust sugall, közvetít (06).

Mi értelme lehet olykor egyetlen motívum ilyen alapos kielemzésének, bemutatásának? Nagyon sok tudás, jó ízlés, a szakma ismerete, szeretete, anyagismeret, tapasztalat, jó arány és stílusérzék fedezhető fel ezekben a részletekben, csupa olyan érték, tudás, szakmai elkötelezettség, amely példát mutathat a mának, és ha gondosan vigyázunk rájuk, talán a holnapnak is.

Végül bemutatnék még egy ablakszemöldököt (07), amely egyszerűbb, szerényebb ugyan az előzőeknél, de körvonalának hullámzó játékossága kárpótol bennünket a különböző elemek részletgazdagságának hiányáért.

Szép, érdekes díszítéseket természetesen találhatunk a két Rákóczi utcai sarokház, a posta, illetve az egykori református líceum (egészségügyi líceum, művészeti líceum stb.) épületén is, de ezekkel bővebben az említett útszakasz leírásánál foglalkoztam.

Milyen ennek a helynek a hangulata? Gyermekkoromban szívesen jártam erre, mert a mostani állambiztonsági hivatal épületben működött egykor a Népművészeti Iskola, amelyben évekig tanultam rajzolni, festeni többek között Litteczkiné-Krausz Ilonától, Szopos Kálmántól. Rájuk mindmáig hálával gondolok, hiszen önzetlenül és a legjobb tudásuk szerint segítettek abban, hogy megszeressem a művészetet. Népművészeti Iskola már 1954-ben volt Szatmáron, ezt az évek során többször átköltöztették más-más székhelyekre.

A későbbiekben felújították és itt rendezkedett be a szekuritaté, ettől az időponttól az egykor légoltalmi menedékké, szobrászműhellyé alakított pincéket, folyosókat, földszinti és emeleti szobákat már egészen más célra használták. Ezek után, amikor csak lehetett, a legtöbben reflexszerűen, széles ívben kerültük az utcát, az épületet. 22 két év telt el a rendszerváltás óta, de megítélésem szerint ennek a helynek a nyomasztó, félelmet, szorongást indukáló hangulata ma sem sokat változott. Ki-ki megválaszolhatja a maga számára a kérdést, hogy miért van ez így, mindez kinek használ?

Muhi Sándor

Nyugdíjas tanár, grafikusművész, művészeti közíró.

Úgy gondolom, hogy az ezredfordulótól alapvetően megváltozott a kommunikáció módja és ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a kultúra, művészet a szó szoros értelmében köztulajdonná váljék.

Nem hiszek abban, hogy van külön az elitnek és külön a tömegeknek szánt kultúra, művészet.

1945-ben Szatmárnémetiben születtem, apám ügyvéd, anyám tisztviselő volt. Nálunk az olvasás, a kultúra, a művészetek szeretete olyan természetes igény, mint másoknál a folyamatosan felmutatható anyagi gyarapodás. Hárman vagyunk testvérek, szülővárosomban érettségiztem, közvetlenül utána Kolozsváron rajztanári oklevelet szereztem, kicsit később művészeti muzeológiát végeztem a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben.