Művészettörténet

Amikor felmértem a középiskolás diákok, tanítóképzős hallgatók tudásszintjét ezen a területen, döbbenten tapasztaltam mennyire tájékozatlanok. Volt olyan hallgató a távoktatáson, aki egyetlen román vagy magyar festőművész nevét sem ismerte, pedig az I-IV osztályos tankönyvekben számos reprodukció látható. A helyzet hasonló a gyakorló pedagógusok háza táján is. Úgy döntöttem, hogy korrigálom ezt a megítélésem szerint elfogadhatatlan helyzetet, készítek egy rövid, könnyen áttekinthető, elsajátítható összeállítást, hiszen alig várhatjuk manapság a fiataloktól, hogy szabadidejükben szakszavakkal, kifejezésekkel teletűzdelt átfogó művészettörténeti tanulmányokat olvassanak, jegyzeteljenek.

1996-ban írtam egy könyvet Kulcs a vizuális művészetekhez címmel, ennek egyes szövegrészeit használtam fel az összeállításnál, amit természetesen kiegészítettem új bejegyzésekkel is. Ez nem egy hagyományos művészettörténet, abból bőséges választék áll a rendelkezésünkre. Elsősorban egyszerű, világos alapfogalmakat szándékoztam itt közölni, a különböző korok, stílusirányzatok művészetét pedig saját felvételekkel illusztráltam.  Ez egyrészt így etikus, másrészt ezen a módon szeretném buzdítani a tanítványaimat  a személyes megismerésre, mert megítélésem szerint valódi, tartós kötődések csak így, ezen a módon alakulhatnak ki. Az anyagot olyan alkönyvtárakkal egészítem ki, mint a giccsről, a múzeumokról, Szatmárról, a román illetve magyar művészetről stb. szóló részek. A teljes anyagot 20 fejezetnyire terveztem, az illusztrációs anyag több mint 200 felvételt tartalmaz.

Őskor

Paleolitikum Mióta van művészet, egyáltalán mit nevezhetünk művészetnek? Nagyon sok vélemény, meghatározás olvasható tankönyvekben, szakkönyvben, a világhálón a kérdéskörrel kapcsolatban, de valójában semmi biztosat, pontosat

TOVÁBB OLVASOK

Ókor, Egyiptom

Egyiptom művészete Az ókori egyiptomi művészet több mint 5 ezer éve jött létre és három évezreden keresztül prosperált. Ez alatt az idő alatt alig változott

TOVÁBB OLVASOK

Ókor, Görögország

Ókori görög művészet A klasszikus (példamutató, élenjáró) görög civilizáció, művészet a mükénéi kultúra bukásával veszi kezdetét. A gazdag görög városokban fejlődik, éli virágkorát, és terjed

TOVÁBB OLVASOK

Ókor, Róma

Római művészet Időszámításunk előtt a 6. században még az etruszkok uralták a várost. Kiváló építészek voltak, a sírkamrák festményei, szarkofágjai alapján magas szintű művészetük volt.

TOVÁBB OLVASOK

Az ókori világ hét csodája

Nagy-piramis Nagy-piramis, görögösen Kheopsz fáraó piramisa. Nem ismerjük sem a korát, azt sem tudjuk biztosan, hogy Kheopsz építtette-e. Olyan feltételezések is vannak, hogy legalább 12

TOVÁBB OLVASOK

A középkor művészete

Középkori művészet alatt Európa i. sz. az 5. századtól a 15. századig terjedő időszakának művészetét értjük. A középkori európai művészet gyűjtőfogalma alá tartoznak a népvándorláskor,

TOVÁBB OLVASOK

Reneszánsz

A polgárosulás, az emberközpontúság, a humanizmus művészete, a gótika ellenpontozásaként jelentkezik a középkor vége felé, és terjed el a festészetben, szobrászatban, építészetben a 15. században.

TOVÁBB OLVASOK

Barokk, rokokó

A reneszánsz stílust és a manierizmust a 17. és a 18. században a barokk követte a maga gazdag forma és motívumvilágával, aranyozott felületeivel, túldíszítettségével. Maga

TOVÁBB OLVASOK

Klasszicizmus

A Nagy Francia Forradalmat megelőző és követő néhány évtized jellemző stílusirányzata. Szemléletes példája annak, hogy a művészet időnként visszatér a klasszikus hagyományokhoz (pld. reneszánsz), annak

TOVÁBB OLVASOK

XIX. század művészete

A XIX. századba nyúlik a klasszicizmus, de ennek a századnak a stílusirányzata a romantika, a realizmus, vagy a század utolsó évtizedeiben az impresszionizmus, illetve posztimpresszionizmus.

TOVÁBB OLVASOK

Impresszionizmus

A stílus elindítója a festészetben a francia Edouard Manet volt, elterjedését híveinek csoporttá való szerveződése, közös tárlataik gyorsították. Az elnevezést Claude Monet egy festménye, az Impresszió,

TOVÁBB OLVASOK

A XX. század művészete

Mit írhatnék a XX. század művészetéről néhány sorban, amikor a történtek megértéséhez tanulmányok sora is kevés? A posztimpresszionista forradalom a múlt századfordulón, útkeresések, „avant garde”

TOVÁBB OLVASOK

A giccs

A giccs a világ legnépszerűbb, legkönnyebben fogyasztható, az élet minden területét elárasztó, sablonos gondolatokat, érzelmek, közhelyszerű igazságokat közvetítő termék, produktum. Eleve kerültem ezzel kapcsolatban a

TOVÁBB OLVASOK

Magyarország művészete

Magyarország építészetében szinte minden európai stílusirányzat jelen van a romanikától (Gyulafehérvár, Pannonhalma) a gótikus stílusig (Kassa, Bártfa, Barssó). Mátyás király idején terjed a reneszánsz (Budavári,

TOVÁBB OLVASOK

Romániai művészet

A fejedelemségek kialakulásától, vagyis a középkortól beszélhetünk román művészetről. Ez elsősorban a szomszédos országok hatására alakul, formálódik, terjed és a 19. századig dominánsan egyházi jellege

TOVÁBB OLVASOK

Szatmári képzőművészet

Szatmárnémeti alföldi város, amelyben a legrégebbi épületek, épülettöredékek a 18. század végéről valók. Jelenleg is látható a városban két barokkos hangulatú református templom, megemlíthető még

TOVÁBB OLVASOK