Szatmári képzőművészek K-M

Kiss Károly

 

(1883-1953) Festőművész, a nagybányai kolónia törzstagja. A nagybányai Szentháromság templom számára (Szatmári Római Katolikus Egyházmegye) nagyméretű faliképet készített: Hegyi beszéd

 

Kiss Roóz Ilona                     

(sz. 1920) Szatmárnémetiben született. Munkácsy–díjas keramikusművész Magyarországon. Edényeket, épületkerámiákat készített. Az Iparművészeti Főiskolán Gádor István mellett működött 1948-52 között.

 

Kisujszállási István

                                               

(sz. 1940-2010 k.) Autodidakta festő, a hetvenes, nyolcvanas években néhány munkájával szerepelt a szatmári csoportos tárlatokon. Egy ideig Magyarországon élt, a közelmúltban halt meg.

 

Kiszely Árpád

 

Szatmári rajztanár, festőművész, szakíró a 20. század első évtizedeiben, számos tárlatkrónika, művészeti tárgyú tudósítás szerzője volt a helyi lapokban. A szatmári faipari iskolában dolgozott.

 

Klein Vilmos

 

Esztergomi festőművész, a múlt századfordulón alkotott. A nagymajtényi római katolikus templomban van két festménye (Szent Péter, Szent Pál, 1894.)

 

Kolozsi Tibor

                                                 

(sz. 1965) Munkácsy-díjas szobrászművész,  a kolozsvári művészeti egyetem abszolvense, tanára, a Mátyás-szobor felújítója, a BMC ügyvezető elnöke. A szatmári Szilágyi Domokos mellszobor valamint több hazai és magyarországi köztéri szobor alkotója.

 

Korcsek János

 

(1871-1962) Magyar festőművész, oltárképeket, történelmi kompozíciókat készített. A püspöki képtár anyagában van egy szép portréja (azonosítatlan püspök arcképe), amely jelenleg a palota emeleti folyosóján látható.

 

Korda Béla

                                               

(1899–1972) Festő– és grafikusművész. A Szatmár megyei Gencsen született.

 

Kotal Henrik

                                               

Budapesti műépítész. Alpár Ignác irodájában szerzett gyakorlatot. A szatmári Királyi Katolikus Főgimnázium (ma M. Eminescu Kollégium) épületét tervezte. Ez a maga korában rendkívül modern iskolaépület 1912–ben készült el.

 

Kovács Emil Lajos

 

(sz. 1967) Autodidakta festőként indult, a Szatmári Alkotóház tagja, elnöke volt. A Nagybányai Egyetemen végzett művészeti tanulmányokat, 2011-ben szerzett diplomát. Igen tevékeny, számos egyéni tárlatot rendezett idehaza és külföldön egyaránt.

 

Kovács Géza

 

(sz. 1935 k.) Főiskolás diákként, 1954-ben készítette el a lázári római katolikus templom számára Munkácsy Mihály Golgota című képének lekicsinyített másolatát. Fiatalon külföldre távozott, jelenleg Angliában vagy Hollandiában él.

 

Kovács Mihály

 

(1818-1892) Festőművész Magyarországon, a szatmári püspöki palotában látható Schlauch Lőrinczet ábrázoló nagyméretű arcképe.

 

Kós Károly

 

(1883-1977) Építész, festő, grafikus, író. A Collegium artificum Transsylvanicorum (a Napkelet húsvéti számának cikke, 1921. április 1.) tárlatáról is írt. A szatmáriak közül Papp Aurél, Litteczky Endre neveit említi. Popp Aurél itt bemutatott, világháborús témákat feldolgozó festményeit megdöbbentő és megrázó alkotásoknak nevezi.

 

Köves Izsó

                                               

(1852–1917) Nagykárolyban született, Budapesten volt rajztanár. Arcképeket, történelmi kompozíciókat készített.

 

Kracker, János, Lukács

 

(1717-1779) Bécsi származású festőművész, Egerben halt meg. A szatmári püspöki palota ebédlőjében van az Emmauszi vacsora című, frissen felújított alkotása.

 

Kricsfalusi József

                                               

(1929–1989) Rajztanár, festőművész Nagykárolyban. A kolozsvári I. Andreescu Képzőművészeti Intézet abszolvense. Alkotásaival több csoportos kiállításon szerepelt, két egyéni tárlatot rendezett. 2000 tavaszán a Nagykárolyi Városi Múzeum gyűjteményes kiállítást rendezett az emlékére.

 

Kudelász Károly                   

(1896–1973) Díszletfestő, autodidakta szobrász, keramikus volt. Popp Auréllel a szatmári DAC kerámiagyár egyik alapítója. Főleg Szatmárnémetiben és Nagyváradon tevékenykedett.

 

Lakatos Pál

                                               

(sz. 1960) Munkácsy-díjas szobrászművész, tanár. Középiskolai tanulmányait Szatmáron, a képzőművészeti főiskolát Kolozsváron végezte. Jelenleg Kecskeméten él. A szatmárnémeti Kölcsey–, illetve Hám János–szobrok alkotója.

 

Lantay Lajos

                                               

(1861-1946) Szobrászművész. A budapesti Parlament épülete, a Mátyás templom számára a szobrok egész sorát készítette el. Szobrokat készített szatmári templomoknak (Hildegárda, székesegyház) is.

 

Lázin Csaba

                                               

(sz. 1957) Rajztanár, festőművész, a Kolozsvári Művészeti Akadémia abszolvense. Jelenleg Nagykárolyban tevékenykedik, és rendszeresen részt vesz a szatmári művészek csoportos kiállításain, a Képzőművészek Szövetsége Szatmári Fiókjának aktív tagja.

 

Ledó Béla

 

Budapesti ötvösműhelyéből számos kegytárgy került a múlt század negyvenes éveinek elején a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyébe (Lázári, Nántű, Mezőterem, Batizgombás, Nagykároly, Kisdengeleg).

 

Lepedus Ildikó

                                               

(sz. 1972) a Kolozsvári Képzőművészeti Akadémia festészeti tagozatán végzett. Munkáival több szatmári csoportos kiállításon szerepelt, egyházművészeti alkotásai is vannak.

 

Ligeti Antal

                                               

(1823–1890) Festőművész, Nagykárolyban született, Markó Károlynál majd Olaszországban tanult. 1861–től a Nemzeti Múzeum Képtárának őre volt Budapesten. Egyike volt azoknak, akik a fiatal Munkácsyt pályája kezdetén támogatták.

 

Litteczky Endre

                                               

(1886–1953) Budapesten, Münchenben és Nagybányán tanult. Szatmáron és országszerte több egyéni kiállítást rendezett, számos csoportos kiállításon vett részt. Igen jelentős a művészetpedagógiai és publicisztikai tevékenysége. A legismertebb szatmári magyar napilap, a Szamos tulajdonosa, ő egyengette, irányította a kezdő Mohy Sándor és Pirk János pályáját is.

 

Litteczky–Krausz Ilona.

                                               

(1900–1975) Litteczky Endre felesége, autodidakta grafikusművész Szatmáron. Több egyéni kiállítást rendezett, emlékiratai (kéziratban) hiteles képet nyújtanak a szatmári képzőművészeti élet általa megélt eseményeiről. A Szatmári Népművészeti Iskola tanáraként több fiatal tehetség elindítója és irányítója volt.

 

Lukácsovics Magda

                                               

(sz. 1933) Nagykárolyban született, a Kolozsvári Művészeti Akadémia (I. Andreescu Képzőművészeti Intézet) abszolvense. Ő készítette Szatmár megyében a gencsi, csomaközi stb. római katolikus templomok, valamint a nagykárolyi Szent József templom faliképeit. Jelenleg Németországban él.

 

Madarassy György

 

(sz. 1947) Madarassy György Nagybányán élt, később kitelepült a magyarországi Nyíregyházára. Ő készítette a szatmári egyházmegyéhez tarozó nagybányai Szent József templom keresztútját.

 

Magyar F. Attila

                                               

(1956–1992) Grafikusművész, tanár Szatmárnémetiben, a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet abszolvense. Néhány csoportos tárlaton szerepelt a munkáival. Fiatalon, 36 éves korában halt meg.

 

Major Ildikó

                                               

A hetvenes, nyolcvanas években rajztanár volt Szatmárnémetiben, a Kolozsvári Képzőművészeti Akadémia abszolvense. Rendszeresen részt vett a szatmári művészek csoportos kiállításain, egyéni kiállításokat rendezett. Jelenleg Magyarországon él.

 

Majoros Károly

                                               

(1870–1901) Szatmáron született, ugyanitt működött rövid ideig rajztanárként. Diplomáját a budapesti mintarajziskolában szerezte. Az 1935–ben kiadott Művészeti Lexikon adatai szerint a szatmári Székesegyházban egy kupolafestményt (ez a szentély mennyezetképe lehet, mert a kupolafestményt Reidler János készítette) és két oltárképet (feltételezhetően a Szent Jánost és Szent Istvánt ábrázoló oltárképekről van szó) készített.

 

Makay Endre

                                               

(1847–1905) Építész. A szatmári püspöki palota mellé épült, és az óta rég lebontott szatmári városháza tervezője volt (1881).

 

Makár Alajos

                                               

(1927-1989) Nagykárolyban született, a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet abszolvense. Mint festőművész elsősorban Kolozsváron tevékenykedett, de Nagykárolyban, Szatmáron is rendezett egyéni kiállítást.

 

Makó András

                                               

(sz. 1959) a Szatmár megyei Mikolában született, a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet abszolvense. Festőművész, munkáival szerepelt néhány szatmári tárlaton, egyéni kiállítást rendezett, jelenleg Magyarországon, Pakson él.

 

Marastoni József

 

(1834-1895) Festő és litográfus, Marastoni Jakab, velencei származású festőművész fia. Ő készítette a mezőteremi római katolikus templom keresztútját, Sipos Ferenc egyházmegyei kormányzó kéziratos feljegyzései szerint. Történelmi arcképsorozatot is készített a Magyar ősök képcsarnoka kiadványhoz.

 

Maulbertsch, Franz, Anton

 

(1724-1795) Osztrák festőművész, rézkarcoló, hosszú ideig Magyarországon tevékenykedett. Az Erdődi-kastály kápolnájának rég elpusztult faliképeit készítette, az egyházmegye tulajdonában több, még azonosítatlan, de feltételezhetően általa készített munkája van.

 

Mándy Laura

                                               

(1906-1993) Festőművész, tanítóképzőt végzett, a nagybányai szabadiskolában tanult Thorma Jánostól és Krizsán Jánostól. Egy ideig Nagy Oszkár festőművész felesége volt. A nyolcvanas, kilencvenes években Szatmáron élt, csoportos kiállításokon szerepelt, egyéni tárlatot rendezett.

 

Mărginean Minerva Radu  

 

(sz. 1953) Festőművész Szatmárnémetiben, a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet abszolvense. Alkotásaival rendszeresen szerepel a szatmári művészek közös kiállításain, egyéni kiállítást rendezett. Jelenleg Kolozsváron él.

 

Medrea, Corneliu

 

(1888-1864) Állami-díjas román szobrász, a harmincas években ő készítette Szatmárnémeti legnagyobb köztéri szobrát, a Vasile Lucaciu szobrot.

 

Megyer Meyer Antal

 

(1883-1948) Festőművész, iparművész, egyetemi tanár Budapesten. Dolgozott a szatmári Zárda-templom díszítésén, a túrterebesi templombelső festését is ő tervezte 1942-ben.

 

Mets György

                                               

(sz. 1942) Autodidakta festő, költő. A hetvenes években több szatmári megyei tárlaton szerepelt, jelenleg Magyarországon él.

 

Mezey József

                                               

(1828–1882) Festőművész. Szatmáron, Pesten, Kolozsváron, Nagybányán arcképeket és oltárképeket készített. Több alkotása (közel 50) van a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye tulajdonában, ezek jórészt módosított másolatok. Többek között a püspöki kápolna korábbi oltárképe (Immaculata) is az ő alkotása.

 

Mikola András

                                               

(1884–1970) Festőművész, a Szatmár megyei Nagypeleskén született, a képzőművészeti tanulmányait Budapesten végezte, ahol Ferenczy Károly tanítványa volt. 1927–től a Nagybányai Festők Társaságának a vezetője lett. Nagybánya alpolgármesteri tisztét is elvállalta, hogy anyagilag támogathassa a kolóniát. 80 évesen Románia érdemes művésze lett.

 

Miltaller testvérek

 

Aradi templomfestő testvérpár, az egyházmegyében több helyen (Sándrán, Szatmáron stb.) láthatóak falfestményeik.

 

Miron Aurel

                                               

(sz. 1942) Rajztanár, festőművész Szatmárnémetiben, a kolozsvári Pedagógiai Intézet abszolvense. Olajfestményekkel szerepelt néhány szatmári csoportos tárlaton a hetvenes években.

 

Mocianu Monica

                                               

(sz. 1955) a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben restaurátori és dekorációs szakképesítést szerzett. Nagykárolyban 1998–ban rendezett egyéni tárlatot.

 

Mocianu Valer

                                               

(1923–1968) Iskoláit Nagykárolyban, a képzőművészeti főiskolát Bukarestben végezte. 1948–tól gimnáziumi tanár volt Nagykárolyban. Munkáival több közös tárlaton szerepelt, egyéni kiállítást rendezett.

 

Mohy Sándor

                                               

(1902–2001) Festőművész, egyetemi tanár, Kolozsvár díszpolgára. Gyermek– és ifjúkorát Szatmárnémetiben töltötte, a Kolozsvári Művészeti Akadémia elvégzése után, 1929–1937 között rajzot tanított a szatmári református gimnáziumban, és ezzel párhuzamosan aktív szerepet vállalt a város képzőművészeti életében. Legutóbb 2012–ben volt emlékkiállítása, jórészt a szatmári évei alatt készült alkotásaiból a szatmári Művészeti Múzeumban, ahol több munkáját őrzik. Egykori műterme falán 2012-ben emléktáblát lepleztek le.

 

Moldovan Vasile

                                               

(1914-1986) Autodidakta festő és szobrász Szatmárnémetiben. A hetvenes, nyolcvanas években rendszeresen szerepelt munkáival a megyei tárlatokon, több egyéni kiállítást rendezett.

 

Moldvay Katalin

                                               

(sz. 1955) Az Északi Színház kosztüm– és díszlettervezője, grafikusművész Szatmárnémetiben, a Kolozsvári Művészeti Akadémia abszolvense. Szatmári évei alatt rendszeresen szerepelt a megyei és az országos grafikai tárlatokon, jelenleg Németországban, Baden-Badenben él, de Szatmáron is rendezett egyéni tárlatot.

 

Morar David Dorel

                                               

(sz. 1961) Szobrászművész, a N. Grigorescu Képzőművészeti Intézet abszolvense. A kilencvenes években Szatmáron tevékenykedett, egy munkája a szatmári 16-os lakótelep Csend parkjában látható.

Muhi Sándor

Nyugdíjas tanár, grafikusművész, művészeti közíró.

Úgy gondolom, hogy az ezredfordulótól alapvetően megváltozott a kommunikáció módja és ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a kultúra, művészet a szó szoros értelmében köztulajdonná váljék.

Nem hiszek abban, hogy van külön az elitnek és külön a tömegeknek szánt kultúra, művészet.

1945-ben Szatmárnémetiben születtem, apám ügyvéd, anyám tisztviselő volt. Nálunk az olvasás, a kultúra, a művészetek szeretete olyan természetes igény, mint másoknál a folyamatosan felmutatható anyagi gyarapodás. Hárman vagyunk testvérek, szülővárosomban érettségiztem, közvetlenül utána Kolozsváron rajztanári oklevelet szereztem, kicsit később művészeti muzeológiát végeztem a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben.