Szatmári temetők

Római katolikus temető

A legtöbb figurális ábrázolást, a legdíszesebb megoldásokat az egyházi szokások, előírások jellegéből adódóan a római katolikus temetőben találhatjuk. Szatmárnémetiben egyetlen római katolikus temető van, ami természetesen nem azt jelenti, hogy máshol nincsenek római katolikus sírok, és azt sem, hogy ide kizárólag csak római katolikusok temetkeztek. A bejárat közelében egy szép Szűzanya-szobor, Immaculata látható, minősége, régisége egyház-, hely- és kultúrtörténeti kincset sejtet.

A római katolikus temetőben a klasszikus temetői szobrok szatmári változataiból megemlíthetőek a puttók, a legváltozatosabban megjelenített — térdeplő, álló, legtöbbször imádkozó, fejüket kezükbe hajtó — angyalalakok, de vannak itt elhunyt személyt, személyeket megörökítő domborművek, mellszobrok is. Látható több Fájdalmas Szűzanya-szobor, a kápolna előtt szépen faragott feszület áll.

A temető egyik legszebb, legmutatósabb részlete a felújított temetőkápolna hátánál látható Meszlényi-mauzóleum a püspököt ábrázoló, szép, karakteres domborművel. A kápolnát Hám János püspöksége idejében (1827–1857) építették, ekkor alakították ki a hátsó bejáraton át megközelíthető alagsori kriptát, amelyet azonban nem használtak kiemelkedő egyházi személyek temetésére, hiszen az egyházmegye rendelkezésére állt a székesegyház szentélye alatt kialakított kripta is, ahová többek között Hám Jánost és Scheffler Jánost is temették, Hám János érckoporsója jelenleg a székesegyházban tekinthető meg. Boromisza Tibor és Reizer Pál püspökök, Szvoboda Ferenc egyházmegyei kormányzó, Hámon József, Irsik Ferenc és dr. Scheffler Ferenc kanonokok sírját ugyanebben a temetőben az egyházi vezetők, papok számára kialakított, elkülönített részben vagy a többi sír között fedezhetjük fel.

 

Hősök temetője

Szatmárnémetiben a Zsadányi úton/B-dul Cloşca, a vasút közelében található a Hősök temetője, még a szatmáriak közül is kevesen tudnak róla. A legtöbben valószínűleg csak Nagykároly felé menet, a vonat ablakából látták, úgy tűnik, rohanó korunk nem kedvez a hősöknek.

Három emlékmű látható itt. Közülük a legnagyobbat, amelyikért lényegében a temető létesült, 1942-ben tervezte Varga Amália Magdolna. A függőleges elemek kihangsúlyozzák a központi tömb, obeliszk egyszerű monumentalitását. Monumentális hatású a központi részt körbefogó, elöl nyitott oszlopsor is, amely hasáb alakú kettős oszlopaival, visszafogott, az ünnepélyesség hangulatát fokozó diszkrét ornamentikájával már belépéskor tiszteletet parancsol, főhajtásra ösztönöz.

A Szovjet Hősök Emlékműve eredetileg Szatmárnémeti régi központjában állt. Háromnyelvű (orosz, román, magyar) felirata a következő szöveget tartalmazza: ÖRÖK DICSŐSÉG A SZOVJET HADSEREG KATONÁINAK, KIK AZ EMBERISÉGNEK A FASISZTA RABSÁGBÓL VALÓ FELSZABADULÁSÁÉRT FOLYÓ HARCBAN ÉLETÜKET ADTÁK. Az emlékmű az 1989-es változások után került a Hősök temetőjébe.

A harmadik emlékhely tulajdonképpen nem emlékmű, hanem egy viszonylag egyszerű, átlagos sír a következő felirattal: Erou căzut în revoluţie, Király Mihály (1970-1989), Dormi în pace.

Sic transit gloria mundi.

 

A vasút melletti református temető

Szobrok, emléktáblák, szépen faragott kopjafák, domborművek a szatmári református temetőkben is találhatóak, amelyek közül az egyik leggazdagabb, legszebb a vasút melletti református sírkert, ez lényegében a szatmári rész temetője.

Látható itt egy figyelemre méltó, kicsit szokatlan formavilágú kripta, dr. Lükő Béla síremléke a Nagybányai, Batizi út közelében, amelyet Szatmárnémeti híres művésze, Aurel Popp/Papp Aurél tervezett. A szobrok közül kettőt említenék. Az egyik egy feltámadást szimbolizáló, szép formavilágú, arányos női alak. Különösen a drapériák megoldását tartom kiválónak rajta. Egyike azoknak a síremlékszobroknak, amelyeknek a térség különböző felekezeteihez tartozó temetőiben több változata is ismert. A másik szobor az Olvasó kisfiú szobra. Ennek formavilága, megjelenítése nem éri el az előző színvonalát, bár minden valószínűség szerint képzett alkotó készíthette, hiszen a kontraposztó jól szerkesztett, stabil.

Thúry Lajos, Szathmáry Sámuel, Kiss Gedeon és mások sírjának fekete gránitból készített, jó százéves obeliszkjeit lehet látni a ravatalozó környékén. A neveken, évszámokon túl van még valami, ami figyelmet érdemel: valamennyi arányos, jól tagolt munka szépen faragott, esztétikusan elrendezett feliratokkal. Ez a biztos tudás, mívesség, anyagismeret manapság egyre ritkább erény ezen a területen.

 

A Rodnei/Magyar utcai református és görögkatolikus temetők

A Németi részen lakó reformátusoknak általában a Magyar/Rodnei utcai és a Mátyás király/Liviu Rebreanu utcai temetőben vannak a sírhelyeik.

Hangulatos, gondozott, régi sírkert a Magyar utcai, amelyet a többi temetőhöz hasonlóan mára már körbenőtt a város. Találunk itt is egy elég jó minőségű, formavilágú, karakteres mellszobrot a Kerekes-síron, tudomásom szerint ez az egyetlen figurális ábrázolás a  temetőben.

Szépek, mívesek a koszorúval és pálmaággal díszített sírkövek. Ez visszatérő motívum, a halál felett aratott győzelem jelképe, erre utal, ezt erősíti lényegében az alattuk álló felirat: ABFRA. Jelentése: a boldog feltámadás reménye alatt. Némi egységet, harmonikus összképet kölcsönöznek ennek a temetőnek a hagyományos formavilágú, elegáns feliratú, arányos, fekete gránitból készült obeliszkek, amelyekből elég sok látható itt, mondhatni domináns hatásúak.

A református temető mellett van a görögkatolikus. Az előzőhöz képest viszonylag új, ebből adódóan már jóval kevesebb meglepetést, esztétikai élményt tartogat. Vannak itt is formabontó igyekezettel létrehozott, de még kiérleletlen kísérletek: rózsaszínű márványból készült, aranyozott feliratú, meghatározhatatlan formájú tömbök, virágtartók, amelyek kicsit idegenül hatnak a geometrikus alakzatú, hagyományos sírokon.

Bántó ennek a temetőnek az egyhangúsága, sivársága, amely elsősorban a vegetáció hiányának tudható be. A közelmúltban modern formavilágú, elegáns ravatalozó épült itt.

 

A Bányai/ Batizi úton túl található zsidó temetőkről a szatmári zsidóságról szóló részben írtam. A fentieken kívül megemlíthetőek az újabb temetők, amelyek közül az Amaci úti a legnagyobb, de már magántemető is van Szatmárnémetiben, a Károlyi úton.

A szatmári temetők a régi templomokhoz, középületekhez hasonlóan olyan meghatározó elemei történelmünknek, kultúránknak, mindennapi életünknek, amelyek nem csak a hozzátartozók részéről érdemelnek megkülönböztetett figyelmet, gondozást.

Muhi Sándor

Nyugdíjas tanár, grafikusművész, művészeti közíró.

Úgy gondolom, hogy az ezredfordulótól alapvetően megváltozott a kommunikáció módja és ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a kultúra, művészet a szó szoros értelmében köztulajdonná váljék.

Nem hiszek abban, hogy van külön az elitnek és külön a tömegeknek szánt kultúra, művészet.

1945-ben Szatmárnémetiben születtem, apám ügyvéd, anyám tisztviselő volt. Nálunk az olvasás, a kultúra, a művészetek szeretete olyan természetes igény, mint másoknál a folyamatosan felmutatható anyagi gyarapodás. Hárman vagyunk testvérek, szülővárosomban érettségiztem, közvetlenül utána Kolozsváron rajztanári oklevelet szereztem, kicsit később művészeti muzeológiát végeztem a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben.