2012. november

Megjelent egy cikkem a Friss Újságban Rainer Máté tárlatáról és természetesen néhány ismertető, kép az írott és elektronikus sajtóban ugyanerről. Megkezdtem felkérésre a javaslataim megfogalmazását a jövő évi hejcei táborra. Dudás Gyula írt, megköszönte a katalógust, több kollégától kaptam fotókat a táborról. Halmosi Sándor költő, egykori tanítványom keresett levélben, arra kért, hogy moderáljam a szatmári irodalmi találkozóját, felolvasó estjét. Bár a verseit nagyon szeretem, azért nem vállalhattam el ezt, mert nem szeretnék azokhoz a vidéki értelmiségiekhez hasonlítani, akik magától értetődően, szinte reflexszerűen mindenhez értenek. Összeállítottam a hejcei polgármester úr felkérésére tett  javaslataimat a 2013-as tábor idejére. 7 oldalon mondom itt el a megítélésem szerint fontos, olykor halaszhatatlan teendőket konkrétan személyekre, feladatokra bontva. Bekötöttem és postáztam Mester András címére egy néprajzzal foglalkozó kötetet. Megkezdtem az idei teljes hejcei fotóanyag feldolgozását, rendszerezését, átméretezését. Számomra régóta visszatérő kérdés, hogy van-e ennek a tábornak jövője, úgy érzem a látottak, a táborzáró tárlatok alapján, hogy már évek óta nem a helyes irányba haladunk, de ezt sajnos nincs kivel megbeszélni. Megítélésem szerint gyökeres szemléletváltásra lenne szükség, ezt szorgalmazom a vitairatomban is. Átadtam a püspök úrnak Murvai György ajándékát, egy összeállítást a Kalazanci Szent József templomról, valamint egy CD-t felvételekkel. Egyre többen jelzik, hogy megkapták a tábor katalógusát. Három harmadéves főiskolással beszélgettünk a képzőművészeti nevelésből, kézművességből készülő államvizsga dolgozataikról. Befejeztem a hejcei képanyag feldolgozását, rendszerezését. Ez a művelet a többi ide kapcsolódó kérés, feladat, a katalógus elkészítése hosszabb időt vett igénybe, mint maga a tábor. Folytattam a két sorozatom további részeinek a megírását, ezekben a Petőfi utca második szakaszát, illetve a kolozsvári Farkas-utcai templomot mutatom be. Megjelent a Szamosban három egész oldalas írásom: A Gen. Averescu (Bethlen Gábor) utca, Rainer Máté szatmári tárlata, Szatmáriként a budapesti Szent István bazilikában. Elküldtem Veres Istvánnak a sorozataim újabb folytatását a Szamos decemberi számába. Cordea Márta értesített, hogy megjelent a Groza Ferencről szóló könyv, amelynek borítóján az általam készített arckép látható, meglátogattam és kaptam tőle egy dedikált példányt. A honlapom Művészettörténet című fejezetét kiegészítettem A giccs című írással és 12 ehhez kapcsolódó felvétellel. A honlapom művészettörténeti fejezetéhez a következő összeállításokat (írásokat, képanyagot) adtam hozzá: Magyarország művészete, Romániai művészet, A 21. század művészete. A Várdomb (Decebal) és a Halász Ferenc (Constantin Brancoveanu) utcák környékén fotóztam, az Ornamentika sorozatomhoz készítettem képeket. Az alkotótáborral kapcsolatos javaslataimat elküldtem Kiss Lászlónak is, aki kolléga és egyben a tábor gondnoka. Azt is jeleztem neki, hogy a régi formában a magam részéről nem látom értelmét a további részvételnek. Tovább bővítem a művészettörténeti fejezetet, a folytatásban Szatmár megye képzőművészetét mutatom be. Meglátogatott Halmosi Sándor, elhozta a három legújabb kötetét, egyre jobban tetszenek a versei. Rohály Géza válaszolt a levelemre, a jövő évi teendőkről egyeztettünk. Írtam egy jegyzetet Halmosi Sándorról a Friss Újságnak  A költő visszatér címmel, ezt másnap közölték, a cikket elküldtem Sándornak is. Megkeresett a nagybányai Hadnagy István, Sarkadi Sándor rokona azzal, hogy szeretne megjelentetni egy kismonográfiát a képzőművész Sarkadiról. Készítettem pár fotót a helyszínen, átadott egy mappát, ennek az anyagát még nem néztem át.  A mappa anyaga elég gazdag, sok olyan adatot is tartalmaz, amelynek nem itt lenne a helye. A képek minősége, reprodukálhatósága nem megfelelő. Sarkadi sokoldalú, több tehetséggel megáldott, érdekes ember volt, de képzőművészként sajnos nincs olyan tevékenysége, amelyből megítélésem szerint kismonográfiát lehetne készíteni. Egyre több ember jelzi, hogy jónak, hasznosnak találja a honlapomat, többen hivatkoztak rá írásaikban. Megnéztem a Szatmár és Németi egyesülése emlékére rendezett tárlatot a múzeumban, készítettem pár fotót, ezeket átküldtem Csillának is. Hazajövet megnéztem a sugárúti Galériában egy nagybányai kolléga (Suciu) tárlatát is, fotóztam a városban a választási plakátokat, valamint Sarkadi Sándor Jézus szobrát a székesegyházon. Megkértem Suhó Zoltánt, a dobrai Általános Iskola igazgatóját, ha tud, küldjön adatokat, fotókat Sarkadi Sándorral kapcsolatban. Elküldtem Hadnagy úr címére az általam talált, készített képeket. Kaptam tőle egy elég jó fotóanyagot, sajnos évszám, méretek stb. nélkül. Nagy késéssel megérkezett a Magiszter nyári száma, van benne egy tízoldalas tanulmányom: Tervezzük meg saját címerünket címmel. Hirdetést adtam fel a Friss Újságban, hogy újabb információkat szerezzek Sarkadi Sándor életéről, tevékenységéről, ezt valamint újabb dokumentumokat küldtem, és több mint harminc kérdést tettem fel Hadnagy Istvánnak. A válaszaitól függ, hogy lesz-e folytatás. A könyvtárban a Szamos 1918-1923 közötti számait böngésztem, fotóztam, holnap újra visszamegyek. Hadnagy úrtól újabb adatokat kaptam, sajnos elég hiányosak, olykor pontatlanok. Folyamatosan látogatom a megyei könyvtár olvasótermét, odahaza próbálom a hozott anyagokat rendszerezni, folytatom a munkát a Sarkadi-monográfián is. Átdolgoztam a kismonográfia képanyagát, megírtam az előszót, összeállítottam egy vázlatos életrajzot stb.

Muhi Sándor

Nyugdíjas tanár, grafikusművész, művészeti közíró.

Úgy gondolom, hogy az ezredfordulótól alapvetően megváltozott a kommunikáció módja és ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a kultúra, művészet a szó szoros értelmében köztulajdonná váljék.

Nem hiszek abban, hogy van külön az elitnek és külön a tömegeknek szánt kultúra, művészet.

1945-ben Szatmárnémetiben születtem, apám ügyvéd, anyám tisztviselő volt. Nálunk az olvasás, a kultúra, a művészetek szeretete olyan természetes igény, mint másoknál a folyamatosan felmutatható anyagi gyarapodás. Hárman vagyunk testvérek, szülővárosomban érettségiztem, közvetlenül utána Kolozsváron rajztanári oklevelet szereztem, kicsit később művészeti muzeológiát végeztem a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben.