2013. Tudományos dolgozatok képzőművészeti nevelésből és kézművességből

Az eddig általam vezetett tudományos dolgozatok, diplomamunkák, államvizsga dolgozatok kézművességből, helytörténetből illetve képzőművészeti nevelésből.

Egyes fokozatú tudományos dolgozatok (28)

 1. 1993 magyar. Molnár Ilona, Tasnád. A technikák változatosságának szükségszerűségéről
 2. 1994. román. Török Anna, Casa de Copii Prescolari, Carei. Rolul exerciţiilor grafice in grădiniţă
 3. 1995 román.  Betea Lenuta, Grădiniţa nr. 3 Negreşti-Oaş, Diversitatea tehnicilor de lucru
 4. 1996. román. Kamenitzky Maria, Gradinita Draguseni, Stimularea creativităţii prin activităţi artistico-plastice
 5. 1997. román. Nyegray Maria, Casa de Copii Preşcolari, Cârei, Familiarizarea copiilor preşcolari cu elemente de limbaj plastic
 6. 1997. román. Vicsacsány Ildikó. Grădiniţa nr. 3, Carei, Pregătirea copiilor pentru scris prin activităţile artistico-plastice
 7. 1999. magyar. Nógrádi Aranka. Sc. Gen. Apa, Origami, papírjátékok szerepe az I-IV osztályos oktatásban
 8. 1999. magyar. Tompos Urbán Klára. Sc. Gen. Nr. 10, Satu Mare. A képzőművészeti tevékenység interdiszciplináris szerepe.
 9. 2000. magyar. Román Melinda. Sc. Gen. Nr. 6, Satu Mare, Hogyan használjuk fel a képzőművészeti nevelés alkalmával szerzett ismereteinket más tantárgyaknál?
 10. 2002. román. Corina Rus. Sc. Gen. Băbăşeşti. Personalitatea copilului oglindita in creaţia plastică.
 11. 2002. román. Adela Boariu. Sc. Gen. Botiz. Semnificaţia si expresia unor elemente de limbaj plastic (punctul si linia)
 12. 2003. magyar. Szász Ildikó. Sc. Gen. Dorolti. Művészeti technikák az I-IV osztályban
 13. 2004. román. Cioara Elena. Grad. Unio. Satu Mare Abilităţi  practice si relaţiile interdisciplinare
 14. 2004. román. Tarta Elena. Gradinita Odoreu. Rolul activităţilor artistico-plastice in dezvoltarea psihică a copilului preşcolar.
 15. 2006. román. Şereş Gabriela. Sc. Gen. Decebal. Oul de paşti
 16. 2006. román. Veres Adél. Grădiniţa Odoreu. Dezvoltarea creativităţii la abilităţi practice.
 17. 2006. magyar. Hájer Ottó. Şc. Gen. Ambud. Papírjátékok, hátránykompenzációs tevékenységek az elemi oktatásban
 18. 2008. magyar. Alezár Tünde. Grad. nr. 33 Satu Mare. Papírváros, interdiszciplináris kapcsolatok
 19. 2008. magyar. Mihalca Tünde. Sc. Gen. Nr. 10. Satu Mare. Színelmélet az I-IV. osztályban
 20. 2008. román. Dragoş Katalin. Grăd. nr. 13. Satu Mare. Origami, instrument educativ pentru copii de gradiniţă
 21. 2009. magyar. Laza Erika. Şc. Gén. Ciumeşti. A képzőművészeti reprodukciók szerepéről az I-IV osztályban
 22. 2010. magyar. Csoma Lie Andrea. Grăd. Hám János. Satu Mare. Miről árulkodnak az óvodáskorú gyermek rajzai?
 23. 2010. magyar. Csoma Éva. Grăd. Hám János. Satu Mare. Hogyan fessünk az óvodában?
 24. 2010. magyar. Ármos Gyöngyi. Nagykároly. A firkák jellegéről, megjelenési formáiról és hasznosíthatóságáról az elemi iskolai oktatásban.
 25. 2010. magyar. Elek Mihali Tünde. Şc. gén. Decebal. Szemléltetők készítése kollázs, fotomontázs technikával
 26. 2010. román. Mureşan Alina. Şc. gen. Ion Creangă. Satu Mare. Crăciunul (obiceiuri, tradiţii)
 27. 2012. magyar. Murvai Karola. Şc. gen. Berveni. Az újrahasznosítható anyagokról az I-IV osztályban
 28. 2012. magyar. Kiss Ilonczai Mária Camelia. Grăd. Hám János. Satu Mare. Díszítőrajz az óvodában
 29. 2013. magyar. Pfeifer Mária. Grăd. Hám János. Satu Mare. Papírmunkák az óvodában.
 30. 2012-2014. magyar Csobi Ionutz Hedvig Közös kézműves tevékenységek szülőkkel
 31. 2013-2015. Magyar Máté Nyíri Melinda. Kispeleske, óvoda, Kézművesség ?
 32. 2013-2015. magyar. Lázár Kovács Andrea, Egri, Kézművesség-hagyományok, mindennapi élet
 33. 2013-2015. magyar. Hársfalvi Veronika, Hám János Óvoda, Játékok természetes anyagokból
 34. 2014-2016. Tóth Enikő, Nagykároly, tanítónő Személyiségfejlesztés kézműves tevékenységekkel
 35. 2014-2016. Ionutz Hevig Otilia, óvónő, Szatmár A szülők bevonása az óvodai kézműves tevékenységekbe
 36. 2013-2016. Lazar (Kovács) Andrea, tanítónő, Egri: A kézművesség interdiszciplináris felhasználási lehetőségei az elemi oktatásban
 37. 2014-2016. Hársfalvi Veronika Virág, óvónő, Szatmárnémeti: Természetes anyagokból készüllt játékok alkalmazása az óvodai tevékenységekben és az óvodai életben
 38. 2016-2019. Duczon (Bozsó) Katalin-Melinda, Vetés, tanítónő: Természetes anyagok felhasználása a képzőművészeti nevelés és kézművesség órákon
 39. 2017-2019. Bornyász (Máté-Nyiri) Aurelia Melinda, óvónő, Udvari: Az újrahasznosítható anyagok felhasználásának szerepe az óvodai tevékenységben
 40. 2017-2019. Mutter (Ivanitchi) Andrea, óvónő, Erdőd: Kézműves hátránykompenzációs tevékenységek az óvodában
 41. 2016-2020. Vásárhely Ildico, óvónő, Ákos: A kézművesség fontossága és szerepe az óvodai ooktatásban és a csoportterem díszítésében

 

 

Diplomamunkák, Turisztikai Technikum, Szatmárnémeti (15)

 1. 2000. Dolhescu Patrik. Szatmárnémeti római katolikus templomai
 2. 2001. Kegyes Noémi. Szatmár római katolikus templomainak építészeti és képzőművészeti értékei
 3. 2001. Véber Erik. A szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium rövid története és turisztikai jelentősége
 4. 2001. Szilágyi Nóra. A szatmárnémeti régi főtér építészeti és turisztikai értékei
 5. 2001. Lőrincz Gabriella. Szatmárnémeti református templomainak bemutatása.
 6. 2002. Balogh Emese. Séta a Szamos kisága és a szatmári vár helyének a környékén.
 7. 2002. Nagy Ildikó. Színházi élet Szatmáron.
 8. 2002. Vadady Filep Ildikó. A szatmári zsidóság rövid története.
 9. 2002. Pintye László. A szatmári újságírás rövid története.
 10. 2002. Schuller Noémi. A Szatmári Római Katolikus Püspökség megalakulása és rövid története.
 11. 2002. Szabó Alina. A szatmári székesegyház bemutatása
 12. 2003. Benedek Márton. Szatmár Megyei Múzeum
 13. 2003. Virág Szabolcs. Turisztikai séta a Szamos partján
 14. 2003. Pop Adrian. A régi városközpont és környéke turisztikai nevezetességei
 15. 2003. Patkós Erika. Szatmárnémeti református templomainak az ismertetése

Diplomamunkák, Nagybányai Egyetem, kihelyezett tagozat (román, 12)

 1. 2001. Drule Nicolae. Tehnici si metode folosite in predarea activităţilor artistico-plastica in ciclul primar
 2. 2001. Varga Scurtu Mirela. Modalităţi de rezolvare a activităţilor artistico-plastice în grădiniţe şi rolul lor în dezvoltarea psihică a copilului preşcolar
 3. 2001. Miklósi Timea. Origami, tehnica de realizare a diferitelor teme plastice
 4. 2001. Pop Nadia. Rolul compoziţiei în realizarea unor teme plastice în ciclul primar
 5. 2005. Mârza Elena. Pata, element de bază al limbajului plastic (pete spontane)
 6. 2005. Maroşan Maxim Maria. Hârtia, materialul de bază folosit la predarea disciplinei „abilităţi practice” în ciclul primar (Jucării din hârtie-aplicaţii)
 7. 2005. Pătraşca Dumitriţa. Pata, ca element de bază a limbajului plastic (Pata picturală şi pata decorativă)
 8. 2005. Pop Radu. Tehnica colajului, un instrument valoros în realizarea temelor plastice din ciclul primar
 9. 2005. Moldovan-Barta Angela. Orăşelul din hârtie: instituţii, case, anexe
 10. 2005. Mureşan Huszti Maria. Culoarea ca element de bază a limbajului plastic, contraste cromatice, locul şi rolul lor în rezolvarea temelor plastice din ciclul primar
 11. 2005. Varga Krisztina Tímea. Expresivităţi şi ritmuri în creaţiile cu caracter decorativ a elevilor din ciclul primar
 12. 2005. Gorgan Adriana Mariana. Ce trebuie să cunoască elevii despre culoare, element de bază a limbajului plastic, la terminarea ciclului primar?

BBTE. Diplomamunkák, államvizsga dolgozatok (46)

 1. 2002. távoktatás. Tóth Enikő, A gyermek megismerése a rajzai alapján.
 2. 2002. távoktatás. Veres Andrea, A papírhajtogatás, az origami felhasználása a képzőművészeti nevelésben.
 3. 2002. távoktatás. Laza Erika. A képzőművészeti tevékenységek szerepe az íráskészség kialakításában
 4. 2003. távoktatás. Kiss Angéla. A vizualitás, a vizuális közlésmód helye és szerepe az elemi iskolai oktatásban
 5. 2003. távoktatás. Mikec Piroska. A művészeti technikák szerepe az I-IV osztályos képzőművészeti nevelésben
 6. 2004. távoktatás. Jenei Pál. Színelméleti ismeretek az óvodában és az általános iskolában
 7. 2004. távoktatás. Csatári Elvira. Díszítő rajzok, díszítőművészeti ismeretek az óvodai és I-IV osztályos képzőművészeti nevelésben
 8. 2006. nappali. Bartos Ildikó. Papírjátékok az elemi oktatásban
 9. 2006. nappali. Marosán Csilla. A természetes anyagok felhasználása az I-IV osztályos kézműves tevékenységeken
 10. 2006. nappali. Szűcs Zela Katalin. A doboz, mint a tananyag aktív szereplője
 11. 2006. nappali. Tóth Papp Mónika. Origami az I-IV osztályban
 12.      2007. nappali. Csapó Anna Bianka. Készítsünk közösen karácsonyfadíszeket!
 13. 2007. nappali. Csobi-Ionutz Hedvig. Szatmárnémeti városközpontja, kézműves tevékenység javaslat a IV. osztály számára
 14. 2007. nappali. Elek (Mihali) Tünde. Készítsünk kollázs technikával meseillusztrációkat
 15. 2007. nappali. Kiss Ilonczai Mária Camelia. Ritmus a díszítőművészetben, díszítősor
 16. 2007. nappali. Lázár Andrea. Ünnepi díszítések készítése természetes anyagokból
 17. 2007. nappali. Parajkó Anikó Éva. Újrahasznosítható anyagok felhasználása a kézművesség tevékenységeken
 18. 2007. nappali. Rácz (Mihalca) Tünde. Színelméleti ismeretek az I-IV osztályban
 19. 2007. nappali. Szirmay Noémi-Paula. Hogyan hasznosíthatóak a kézművesség tevékenységeken készített tárgyak, díszek más tantárgyaknál?
 20. 2008. kiegészítő év. Varga Illés Timea. Az I-IV osztályos képzőművészeti nevelés kapcsolata a mindennapi élettel
 21. 2008. kiegészítő év. Csobi Ionutz Hedvig. Szatmárnémeti városközpontja, kézműves tevékenység-javaslat a IV. osztály számára (kibővített változat)
 22. 2008. kiegészítő év. Szirmay Noémi. Hogyan használhatóak a kézművesség tevékenységeken készített tárgyak, díszek más tantárgyaknál?
 23. 2008. kiegészítő év. Kiss Ilonczai Camelia. Ritmus a díszítőművészetben (díszítő sor, díszített felület, díszített keret)
 24. 2008. kiegészítő év. Veres Andrea. A papírhajtogatás, az origami felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában, az I-IV osztályban
 25. 2008. kiegészítő év. Szűcs Zella. A doboz, mint a tananyag cselekvő szereplője (kibővített változat)
 26. 2008. kiegészítő év. Tóth Papp Mónika. Origami az óvodában és az I-IV osztályban
 27. 2009. kiegészítő év. Lázár- Kovács Andrea. Ünnepi díszítések készítése (csoportos feladatok)
 28. 2009. kiegészítő év. Elek Mihali Tünde. Meseillusztrációk kollázs technikával (origami illusztrációk)
 29. 2009. távoktatás. Badar (Veress) Adela. A környezettudatosság kialakítása a kézműves tevékenységeken kreativitásfejlesztő módszerekkel
 30. 2009. távoktatás. Fuciu-Asztalos Ileana. Hogyan segíthetjük az I-IV osztályos hátrányos helyzetű tanulók iskolai tevékenységét kézműves feladatokkal?
 31. 2010. nappali. Varga Aliz. A színek lélektani jelentése és ennek interdiszciplináris szerepe az I-IV osztályos oktatásban
 32. 2010. távoktatás. Mikec Piroska. A művészeti technikák szerepe az elemi oktatásban
 33. 2010. távoktatás. Laza Erika. A képzőművészeti nevelés interdiszciplináris szerepe az I-IV osztályban
 34. 2010. távoktatás. Tompos Urbán Klára. A képzőművészeti nevelés kapcsolata a többi tantárggyal
 35. 2010. távoktatás. Parajkó Anikó. Újrahasznosítható anyagok kézműves tevékenységeken
 36. 2010. távoktatás. Ármos Gyöngyi. A firka, mint jelenség, és ennek gyümölcsöztetése a tanításban
 37. 2011. nappali. Matyasovszki Erzsébet. Az óvodai környezet esztétikája
 38. 2011. nappali. Vicsai Ágnes. Papírváros (I-IV osztály)
 39. 2011. távoktatás. Mutter Andrea. Hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása kézműves feladatokkal
 40. 2011. távoktatás. Sterk Weibel Éva. Felkészülés az iskolára a hajtogatható papírdobozok segítségével (Csomaköz)
 41. 2011. távoktatás. Csomai Emese. Művészeti reprodukciók szerepe az óvodai tevékenységekben
 42. 2013. távoktatás. Schwarckopf Mónika. Természetes és mesterséges anyagok felhasználása és ennek kapcsolata a környezetismerettel az óvodai tevékenységben.
 43. 2013. nappali. Debreceni Noémi. A természetes anyagok gyűjtésének és felhasználásának interdiszciplináris szerepe az I-IV osztályban.
 44. 2013. nappali. Szűcs Tímea. A képzőművészeti nevelés interdiszciplináris vonásai
 45. 2013. nappali. Koszta Tilda. Kézművesség, mesterséges anyagok felhasználása az I-IV osztályban.
 46. 2014.  nappali Tasi Annabella Papírjátékok az óvodai tevékenységben
 47. 2014. nappali Murvai (Bartha) Karola-Katalin: Újrahasznosítható anyagokból készült tárgyak alkalmazása tantárgyak keretén belül az I-IV osztályban
 48. 2018. Szász Erzsébet Ildikó, tanítónő, Szatmárnémeti: A képzőművészeti nevelés és a kézművesség meghatározó szerepe a 21. században az elemi iskolai oktatásban

Muhi Sándor

Nyugdíjas tanár, grafikusművész, művészeti közíró.

Úgy gondolom, hogy az ezredfordulótól alapvetően megváltozott a kommunikáció módja és ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a kultúra, művészet a szó szoros értelmében köztulajdonná váljék.

Nem hiszek abban, hogy van külön az elitnek és külön a tömegeknek szánt kultúra, művészet.

1945-ben Szatmárnémetiben születtem, apám ügyvéd, anyám tisztviselő volt. Nálunk az olvasás, a kultúra, a művészetek szeretete olyan természetes igény, mint másoknál a folyamatosan felmutatható anyagi gyarapodás. Hárman vagyunk testvérek, szülővárosomban érettségiztem, közvetlenül utána Kolozsváron rajztanári oklevelet szereztem, kicsit később művészeti muzeológiát végeztem a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben.