2014. december

Egy volt tanítványom kért egy festményről véleményezést. Sz.P. Hajnalka elküldte a tárlatának a meghívóját, ezt közzétettem a Szatmári Kultúra oldalon, Murvai Györgytől újabb fotókat kaptam közlésre. Lakatos Pali meghívót küldött a budapesti tárlatára, amely december 5-én nyílik. Gönczy Gábortól kaptam három reprót Némay Ferenc portréiról, ezeket feltettem a Szatmári Kultúra oldalra. Fotósorozatot tettem fel a honlapomra az újabb szemináriumi anyagból. Sz. P. Hajnalka újra elküldte a tárlata meghívóját, mert közben talált két hibát az elsőben. H. Veronika volt az egyes fokozatú dolgozatával konzultáción. Új sorozatot indítottam a Régi Szatmár oldalamon: Mit szívtak az elődeink? – címmel. Elküldtem a Szatmári Friss Újság főszerkesztőjének Sz.P. Hajnalka tárlatáról írt cikkemet valamint a kiállítás plakátját, jelezte, hogy rövidesen közlik. Levelet kaptam Kolozsvárról N. Júliától, szívesen látják 2015 szeptemberében az egyéni tárlatom anyagát. Megjelent a Friss Újságban a cikk Szodoray-Parádi Hajnalka tárlatáról. A Művészeti Múzeumban részt vettem a Népművészeti Iskoláról rendezett szimpóziumon, az előadásom címe: A Népművészeti Iskola tanulója voltam 1957-1963 között. Megnyitottam magyar nyelven Szodoray-Parádi Hajnalka tárlatát, az eseményről több helyen lehetett olvasni, a szatmar.ro kisfilmet közölt a megnyitó beszédemről. Meghívót kaptam egy volt tanítványom könyvbemutatójára. Elküldtem a Friss Újság címére a Somos Gyula tárlatáról írt cikkemet. Egy volt tanítványom könyvbemutatóján vettem részt, felkértek, hogy mondjak pár szót. Fotóztam a Hám János-szobor talapzatának készítését. Ezekkel az eseményekkel feltettem egy-egy fotósorozatot az oldalaimra. Zagyva Laci küldött néhány fotót a szobor illetve a talapzat készítéséről. Lacitól tudtam meg, hogy a szoboravató január 6-án lesz. A Friss Újságtól értesültem, hogy a cikkemet hétfőn hozzák, megjelent egy előzetes híradás a tárlatról. Megkaptam a Friss Újság jubileumi évkönyvének tiszteletpéldányát. A borítóját terveztem és van két nagyobb cikkem (Szerencsés vagyok, A szatmári szecesszió), valamint jó néhány repróm, fotóm benne. Megnyitottam Somos Gyula tárlatát, a püspök úr felkért, hogy mondjak beszédet a január 6.-án rendezendő szoboravatáson. Nem mindenkinek tetszik a szobor talapzata, szerintem ebben a formában elfogadható. Arra kértem N. Gyöngyvért, hogy csak válogatott, és azonosított anyagokat küldjön, olyanokat, amelyekhez vannak információk. A Friss Újság lehozta a Salto Mortale, Somos Gyula egyházművészeti tárlata Szatmáron című cikkem. N. Gyöngyvér elfogadta a kérésemet, tehát folytatom a munkát a kismonográfián. Egykori tanítványom, B. Lóránd látogatott meg, vele beszélgettem művészetről, kultúráról, nagyon sok dologról. Meghalt Paizs Tibi, szatmári író, újságíró. V. B. Béla értesített, hogy a Szatmári versek bemutatója a Németi-templom közösségi termében lesz január 22-én. Arra kért, hogy ebből az alkalomból rendezzek itt egy tárlatot is. A budapesti Hungart Egyesülettől kerestek telefonon, a bankszámlám számát ellenőrizték. Megkaptam a meghívót a szoboravatóra, találkoztam Lacival, ma hozták a talapzat elemeit. A püspökségen arra kértek, hogy románul és magyarul mondjam el a beszédemet az avatón. Beiktatták Románia új elnökét, új anyagokat készítettem a világhálós oldalaim számára. Leadtam a januári közös tárlatra a Művészeti Múzeumban egy munkát, újabb bankszámlát kellett nyissak az OTP Banknál, mert a pénzem euróban utalták át. Fotóztam Z. Laci szobrának talapzatát .

2014 nagyjából ugyanúgy zajlott, mint az előző évek: folytattam a tanítást az egyetemen, írtam módszertani tanulmányokat, zsűriztük a Hám János szoborterveket, létrehoztam és folyamatosan szerkesztettem a Szatmári Kultúra és a Régi Szatmár oldalakat. Kitüntettek a 2013-as Kiadói Év alkalmából, több tárlatot nyitottam meg, vezettem városnézéseket, interjúk, cikkek jelentek meg a tevékenységemről, reprodukciókat közöltem. Megünnepeltük a BBTE kihelyezett tagozatának 15 éves jubileumát, megterveztem a jubileumi évkönyv borítóját. Részt vettem a Hejcei Alkotótábor tevékenységében, bemutattam az általam készített leltárt, elkészítettem és postáztam a tábor katalógusát. Megírtam a Haller György kismonográfiát, megnyitottam román és magyar nyelven a nagykárolyi tárlatot. A Szamos januári megszűnése után pár hónappal később megszűnt a Szatmári Hírlap is. Meghalt Bura László. A Friss Újság jubileumi évkönyvének borítót terveztem és felkérésre írtam két hosszabb, illusztrált tanulmányt. Voltam Csíkszeredában a Tudományos Tanács ülésén, megnyitottam Trifu Cristina, Somos Gyula, Mitroi Tímea, Szodoray-Parádi Hajnalka tárlatát, ezekről írásokat is közöltem a helyi lapban. Nagy Gyöngyvér felkért a Mezey Józsefről szóló kismonográfia megírására, megszületett a második unokám, Ács-Muhi Lőrinc. A Tudomány napja alkalmából előadást tartottam a BBTE kihelyezett tagozatán, valamint a Művészeti Múzeumban a Népművészeti Iskoláról. Elkészítettem az Élet szép című tárlatom teljes anyagát, ezt jövő évben mutatom be Szatmáron és Kolozsváron, akkor töltöm be a 70. évet. 2014 átlagos év volt.

Elküldtem Nagy Gyöngyvér címére a kismonográfia ötödik fejezetét is, január végéig szándékomban áll befejezni az egész könyvet. Újabb anyagokat készítettem elő a világhálós oldalaim számára. Keresett T-P Miklós, Haász Györgyi tárlatának az anyaga megérkezett, holnap bemegyek a színházba. N. Gyöngyvér arra kért, hogy küldjem el az eddigi kész fejezeteit a Mezey kismonográfiának, mert szeretné továbbítani Sz. Gyulának a MNG igazgatójának, aki előszót írna a kötethez. Elküldtem  Sz. F. Újság címére a megnyitó beszédemet, amelyet holnap mondok el. A világhálós oldalaimon dolgozom, jelenleg az agresszív, gyűlölködő hozzászólókat próbálom visszafogni. Moldvay Kati újabb anyagokat küldött Németországból. Elküldtem Lakatos Pali plakát-szórólap tervét a színház irodalmi titkársága címére, hogy nyomtassák ki. Megnéztem Halász Györgyi tárlatát, fotóztam a helyszínen. E. György kért fotót a cikkemhez, küldtem neki. Elromlott a laptopom, elvittem javíttatni.Folytatom Halász Györgyi munkáinak a bemutatását a Szatmári Kultúra oldalon. Megérkezett a Hám János szobor Szatmárra, ott voltam, amíg a talapzatára nem került, sok felvételt készítettem. Nagyon hideg volt aznap és a folyamat jó két órát tartott, de jól mutat, jók az arányai. Délután megnyitottam magyarul és román nyelven Halász Györgyi tárlatát. Azt, hogy románul is kell beszéljek Erdős Judit helyett, fél órával a megnyitó előtt tudtam meg. Az év utolsó napján jelent meg a Szatmári Friss Újságban a kiállításról írt cikkem, amelyet a Szatmári Kultúra oldalon is közzé tettem. A Facebook oldalamnak jelenleg 2952 barátja van, a Régi Szatmár oldalnak 1688, a Szatmári Kultúrának 1840 kedvelője. Szép lassan alakulnak, kerekednek a dolgok, ezért döntöttem úgy, hogy jövőre is folytatom ezek szerkesztését. Felhívott T-P Miklós, szeretne egy helytörténeti tárlatot a Kölcseybe valamilyen akcióhoz. Pali módosításokat szeretne a szórólapján, igyekszem eleget tenni a kéréseiknek.

Muhi Sándor

Nyugdíjas tanár, grafikusművész, művészeti közíró.

Úgy gondolom, hogy az ezredfordulótól alapvetően megváltozott a kommunikáció módja és ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a kultúra, művészet a szó szoros értelmében köztulajdonná váljék.

Nem hiszek abban, hogy van külön az elitnek és külön a tömegeknek szánt kultúra, művészet.

1945-ben Szatmárnémetiben születtem, apám ügyvéd, anyám tisztviselő volt. Nálunk az olvasás, a kultúra, a művészetek szeretete olyan természetes igény, mint másoknál a folyamatosan felmutatható anyagi gyarapodás. Hárman vagyunk testvérek, szülővárosomban érettségiztem, közvetlenül utána Kolozsváron rajztanári oklevelet szereztem, kicsit később művészeti muzeológiát végeztem a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben.