2014. március

Március az eddigieknél is mozgalmasabb hónapnak ígérkezik, a legelején kezdem a munkát a távoktatáson. A Szatmári Kultúra immár egy hónapos lett, nagykorúságról még természetesen szó sincs, azért fontosnak tartottam megjegyezni a következőket: Talán az eddigiekből is kiderült, de mégis pontosítanám az oldallal kapcsolatban a lényeget. A Szatmári Kultúra nemzetiségtől függetlenül tisztel minden valós eredményt, alkotást, kerüli a nacionalista, érzelmi alapokon, kiindulópontokból megfogalmazott, szubjektív véleményeket ugyanúgy, mint a kialakulatlan ízlésvilággal létrehozott tucat termékeket, a magamutogatást. Egyetlen dolognak kötelezte el magát: a kultúrának, az értékteremtésnek, ezért tisztelettel kérek minden hozzászólót, munkatársat, hogy a véleményét ilyen szellemben fogalmazza meg. Meglátogatott L. Pali, képzőművészetről, szobrászatról, a képzőművészeti nevelés jelenéről és jövőjéről beszélgettünk, tárlatot rendez majd Szatmáron, arra kért, hogy nyissam meg. A 2013-as Szatmári kiadói év alkalmával kaptam egy díszoklevelet, meg valami ajándékot, 16 eddig megjelent kötet után itt volt az ideje. Közben beszéltem néhány ismerősömmel, arra kértem őket, hogy kapcsolódjanak be a kulturális oldalam írásába, gazdagításába. Szép, alapos, kreatív munkákat készítettek a harmadévesek, így öröm a munka. Feltettem vagy 50 fotót az eredményekkel a honlapomra. Ma tartom az előadásomat a Szatmári képzőművészeti élet kezdeteiről, kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán érdekel valakit ez a témakör. Mindössze 12 érdeklődő jött el. Ott volt Boor Béla is, kaptam tőle egy szép évkönyvet, a budapesti Mintarajziskola adta ki a 20. század elején, eredetileg Aurel Popp hagyatékában volt. Írtam a tárlatommal kapcsolatban Kolozsvárra (Magdinak és Júliának), rögzítettem az időpontokat. Sz. Zsuzsa megkért, hogy nyissam meg a tárlatát a szatmári Művészeti Múzeumban. A zsúfolt programom ellenére elvállaltam. Feladtam néhány meghívót Kolozsvárra. A Művészeti Líceumban voltam gyakorló tanításon, erről feltettem egy sorozat fotót a honlapomra. Kolozsvárról választ kaptam, várnak. A Szatmári Hírlap cikket közölt a szatmári képzőművészetről szóló előadásomról. Elküldtem a tárlatom elektronikus meghívóit néhány címre. Újabb anyagokat tette fel a Szatmári Kultúra oldalra. Szép sorozatot kaptam a Németországban élő Pászkán Misitől, amely ezúttal reneszánsz pápákat ábrázol. Ez is felkerült az oldalra, lassan ő is a munkatársunk lesz. A Szatmári Kultúra oldalnak immár 400 barátja és egyre több külső munkatársa van, a tematika is szélesebbé. árnyaltabbá vált. Moldvay Kati küldött meghívót a németországi tárlatára, Pászkán Misi elküldte a linkjeit, magam is lassan készülök a kolozsvári tárlatomra, csak előtte még gyakorló tanításra megyek és megnyitom Szemák Zsuzsa kiállítását. A Kolozsvári Rádiótól üzentek, a tárlatommal kapcsolatos anyagokról érdeklődtek. Újabb anyagokat tettem fel a Szatmári Kultúra oldalra, amely kezd beérni, próbálom bekapcsolni a külföldön élő szatmári kollégákat, hiszen megítélésem szerint valahol ők is ide tartoznak. Ha valaki azt állítja ezek után, hogy Szatmárnak nincs kulturális, képzőművészeti élete, azt végképp eltévedt. Soha nem volt ebben a városban ilyen mozgalmas és sokszínű kulturális, művészeti tevékenység. Megjelent egy cikk a szatmári képzőművészet kezdeteiről tartott előadásomról a Friss Újságban. Megnyitottam magyar nyelven Szemák Zsuzsa tárlatát. Találkoztam Elekkel, Czinczel Lászlóval, képeket kértek a kolozsvári tárlatomról, Elek szöveget a Szamák tálatról. Szóba jött, hogy a Friss Újság vállalná egy magyar nyelvű kulturális havi lap indítását, majd értesítenek, ha megbeszélést tartanak ezzel kapcsolatban. Megnyitottam a tárlatomat Kolozsváron, sokan voltak és olyan is akadt közöttük, akinek tetszettek a munkáim. Két napot voltam ott, odahaza elég sok feladat vár a továbbiakban. Küldtem képeket a megnyitóról pár helyre.Több helyen jelent meg híradás a kolozsvári tárlatomról. A Szatmári Kultúra anyagát bővítettem, egészítettem ki, levelekre, üzenetekre válaszoltam. A kolozsvári Szabadságban és a Szatmári Hírlapban újabb cikk, jegyzet jelent meg a tárlatomról. N. Júlia elküldte a megnyitó beszédét amelyet a Szabadságban, a kultúrrovatban közöl, kitűnő, feszes írás.Az UAP adatokat, fotókat kért a tagjaitól a jobb nyilvántartás érdekében, a tagsági díjakat is be kellene fizetni. Folytatom az előkészítő munkákat az oldalaimhoz, ez elég sok időt igényel, de a jelek arra utalnak, hogy van érdeklődés irántuk. Újabb konzultációkat tartok.A Kolozsvári Rádióban elhangzott a kiállításom kapcsán készített 15-20 perces beszélgetés, megítélésem szerint jól sikerült, kijött a lényeg, kérdés, hogy hányan hallották, értették meg. Kolozsváron voltam, családi ügyben. Pászkán Misitől, és másoktól is újabb anyagokat kaptam, ezek feldolgozásval foglalkoztam. Megjelent egy cikkem a Szatmári Hírlapban a nagykárolyi Angelus tárlatról.Konzultációt tartottam egy készülő államvizsga dolgozattal kapcsolatban. Továbbra is leköt a Szatmári Kultúra szerkesztése, amely lassan két hónapos lesz és esze ágában sincs kifulladni. Megkért a Kölcsey igazgatónője, hogy tartsak előadást Szatmárnémeti építészetéről, iskolatörténeti adatokat is keresek számukra. Két hónapos lett a Szatmári Kultúra, és én örülök, hogy létrehoztam.

Muhi Sándor

Nyugdíjas tanár, grafikusművész, művészeti közíró.

Úgy gondolom, hogy az ezredfordulótól alapvetően megváltozott a kommunikáció módja és ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a kultúra, művészet a szó szoros értelmében köztulajdonná váljék.

Nem hiszek abban, hogy van külön az elitnek és külön a tömegeknek szánt kultúra, művészet.

1945-ben Szatmárnémetiben születtem, apám ügyvéd, anyám tisztviselő volt. Nálunk az olvasás, a kultúra, a művészetek szeretete olyan természetes igény, mint másoknál a folyamatosan felmutatható anyagi gyarapodás. Hárman vagyunk testvérek, szülővárosomban érettségiztem, közvetlenül utána Kolozsváron rajztanári oklevelet szereztem, kicsit később művészeti muzeológiát végeztem a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben.