2015. december

Kiosztottam a vetélkedőim hatodik szakaszának az első okleveleit, folytatom a szatmári képanyag rendszerezését. Értesítést kaptam Encsről, hogy rövidesen visszahozzák a tárlatom anyagát. Találkoztam az encsi barátaimmal, visszahozták a tárlatom anyagát és tovább mentek Temesvár felé. Megtartottam az előadásomat a Szent József – a munkás Férfiszövetség gyűlésén az Iparos Otthonról valamint a Pannónia szállóról, utána elbeszélgettünk a szatmári építészeti és kulturális értékek jelenéről, jövőjéről. V. Bélával a Sugárút című kulturális lap jövőjéről,  és az ezzel kapcsolatos különvéleményekről beszélgettünk. I. Hedvig, Sz-Th. Noémi  hívott telefonon, a pénteki szakfelügyelettel kapcsolatban tisztáztunk néhány dolgot, időpontot. A Káfé Főnix oldalon újabb munkám reprodukciója látható: Gonosz királyok. A továbbképzővel kapcsolatban levelet kaptam, 4 képzést, amelyeknél a jelentkezés nem érte el a 15 fős kötelező határt, lemondanának, és így a többinek tudnának ebédet is biztosítani. Sz-P Hajnalka írt, Z. Laci és E. Anna tárlatának az időpontjával kapcsolatban érdeklődött, mert e miatt a Művészeti Iskola kiállítását hamarabb le kell bontani. Küldtem neki egy meghívót és azt javasoltam, hogy a többit a múzeumtól, illetve Lacitól érdeklődje meg. M. Beáta írt, rövidesen nyomdába kerül a naptár. Számomra is meglepő mennyire népszerűek a honlapomon látható módszertani írások, tanulmányok. Nagyon sokat ezren felül tekintettek meg, de akad, ahol az érdeklődők kétezren felül vannak. Szakfelügyeleten voltam a szatmári 6-os számú óvodában, a jól sikerült, tartalmas eseményről fotókat tettem fel több világhálós oldalra. Elküldtem egy pár soros jegyzetet és egy meghívót Z. Laci és E. Anna tárlatáról a Szatmári Friss Újság főszerkesztőjének a címére. Megkaptam a meghívót a Magyar Értéktár Bizottság december 10.-én tartandó gyűlésére. A F. Újság főszerkesztője  jelezte,    hogy hétfőn megjelenik a jegyzetem. Megküldte V. Béla az előszót a Sugárút első számához, jól sikerült. Megjelent a cikkem Anna és Laci tárlatáról. Meg látogattam Lacit és Anikót a múzeumban. Részt vettem a Sugárút szerkesztőinek az újabb találkozóján. Megítélésem szerint itt túl sok az okoskodás és a kekeckedés. Most nem a virtuális, nem létező pénzeket osztogattuk, hanem az egyik szerző születési adatait vitatták még azután is, miután az telefonon, napra, hónapra, évre pontosan közölte, hogy mikor született. Ugyanígy támadták az újabb borító tervet is. Az egyik munkatárs még azt is kijelentette, hogy kivonul az ügyből, az általa beszervezett szerzőkkel együtt, akiket ezek szerint a saját tulajdonának tekint. Megjegyeztem, hogy a fentieknél fontosabb lenne eldönteni, hogy kiknek is szánjuk a kiadványt, de ez különösebben senkit sem érdekelt. Segítettem Lacinak lefesteni néhány posztamenst, és feltettünk együtt pár képet. A szatmar.ro szerkesztője keresett, kért egy pár soros ismertetőt a tárlatról, elküldtem azt a cikket, amely a Szatmári Friss Újságban is megjelent. Megnyitottam Laci és Anna tárlatát, sokan voltunk, az eseményről megjelent egy rövid cikk a Friss Újságban, kaptam egy szép érmet: „Füles bagoly”. Javításokat, kárpitozást végeztetek idehaza. Részt vettem az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság második ülésén, felhívást tettem közé a világhálós oldalaimon, elküldtem a felhívást az RMPSZ címére is. Felhívott a Friss Újság főszerkesztője azzal, hogy szívesen közölné ezt az újságban is. Írt Laci, megköszönte a küldött cikkeket, fotókat.  A Friss Újság közölte az Erdélyi Magyar Értéktár felhívását, megkezdtem a saját javaslataim összeállítását: BMC, Nagybányai művésztelep. Előadásokat tartottam a távoktatás hallgatóinak. A munkánkról fotósorozatokat közöltem. Javaslatokat készítek az Erdélyi Magyar Értéktár számára, ez nem túlságosan egyszerű dolog, de a formai elvárásokhoz igazodni kell, ezt mi is elvárjuk és tőlünk is elvárják. K. Sándor a Sugárúttal kapcsolatos megbeszélések után azzal lepett meg, hogy a múzeum valami ünneplést készít elő nekem, kiadnak egy albumot meg hasonlóak. Megkezdtem a rólam szóló album anyagának az összeállítását. Egy Trifu nevű kolléganő a férjével tárlatot rendez a művészeti múzeumban január 10-én. Arra kért nyissam meg. Részt vettem a BBTE kihelyezett tagozatán rendezett karácsonyi ünnepségen. Az eseményről fotósorozatot tettem fel több általam szerkesztett oldalra. Elküldtem az Értéktár Bizottsághoz az ákosi református templomot bemutató anyagot. Folyamatosan dolgozom a K. Sándor által kért album anyagán. Megjelent a Friss Újság falinaptára, van egy fotóm benne, a szövegeket is én írtam. Elküldtem K. Sándor címére az album összeállításához szükséges szövegeket (30-40 oldalt), képeket (kb. 90 fotó, reprodukció), kíváncsian várom a visszajelzést. Kaptam levelet az Értéktár Bizottság elnökétől, a Kriza János Néprajzi Társaságtól, úgy tűnik sínen vannak a javaslataim. Kaptam egy emléklapot Magyarország elnökének aláírásával, a Klímacsúcs támogatásáért. Sokan kaphattunk hasonlót, de ez egy jó ügy, ezért fontos számomra, ezért népszerűsítem. Eddig közel 300 tetszés érkezett az emléklapra, úgy tűnik, hogy a környezetvédelem másoknak is szívügye.Voltam a Sz.F.Ú. szerkesztőségben, tiszteletpéldányokat kaptam az új naptárból. Az Encsi Hírek (2015. 5. szám) harmincadik oldalán cikk jelent meg az ottani tárlatomról, a szerzője Kércsi Tibor. Hozzáláttam a rendes évi nagytakarításnak, nemcsak a papírok között teszek rendet, az elektronikus szemetet is takarítom.Beszkenneltem egy 1940-es kiadású kétkötetes rajzkönyvet, valószínűleg a Régi Szatmár oldalon közlöm ezek illusztrációs anyagát. Megkaptam a Sugárút legvégső változatát, úgy tűnik, hogy nem valószínű az idei megjelenés, kicsúsztunk az időből. Hozzákezdtem a legújabb vetélkedő anyaga elkészítéséhez. Ezúttal marathóni változatot tervezek rubin, illetve gyémánt fokozattal. Az oklevél formáján is változtatok. A téma: Szatmári képzőművészet. Többen kerestek, G. Tamás az írta, hogy a Káfé Főnix érdeklődik a grafikáim iránt. Egy kolléganő és a férje szeretné, ha megnyitnám a tárlatát, egy másik telefonált, hogy a Régi Szatmár oldalon szeretné népszerűsíteni egy helytörténeti tárlat anyagát. Lassan vége az évnek… Jártam Paul-Trifu Lia és férje lakásában, megnéztem, lefotóztam a január 11-én, a művészeti múzeumban nyíló tárlat anyagát. Az év utolsó napja, a szokásos anyagokat már feltöltöttem a világhálós oldalaimra, válaszoltam a levelekre, bejegyzésekre, jelenleg a jövő évi vetélkedők kérdéseit fogalmazom meg, azokhoz keresgélek képeket.

Muhi Sándor

Nyugdíjas tanár, grafikusművész, művészeti közíró.

Úgy gondolom, hogy az ezredfordulótól alapvetően megváltozott a kommunikáció módja és ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a kultúra, művészet a szó szoros értelmében köztulajdonná váljék.

Nem hiszek abban, hogy van külön az elitnek és külön a tömegeknek szánt kultúra, művészet.

1945-ben Szatmárnémetiben születtem, apám ügyvéd, anyám tisztviselő volt. Nálunk az olvasás, a kultúra, a művészetek szeretete olyan természetes igény, mint másoknál a folyamatosan felmutatható anyagi gyarapodás. Hárman vagyunk testvérek, szülővárosomban érettségiztem, közvetlenül utána Kolozsváron rajztanári oklevelet szereztem, kicsit később művészeti muzeológiát végeztem a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben.