2016. 04. 22. Sz. F. Ú.

A Szatmár Megyei Múzeum Muhi Sándor kiállításának megnyitójára készül. Ezt megbeszélés követi majd, amelynek témája a kiállító életművének értelmezése lesz. A részletekről a szervezőt, Kereskényi Sándor muzeológust kérdeztük.

— Mi a célja a kiállításnak?

— Muhi Sándor ma az egyik legismertebb, legtekintélyesebb szatmári magyar kultúrember. Ezt felelősségtudattal végzett sokoldalú, szívós munkájával érte el. Ezért a kiállítás címe: Az értékteremtő. Muhi-hiposztázisok. A megnyitóra április 26-án, 15 órától kerül sor a Szatmár Megyei Múzeum központi épületében (Szatmárnémeti, Vasile Lucaciu utca, 21. szám). 15.30 órától beszélgetésre kerül sor A Muhi-modell címmel, ez arról fog szólni, hogyan sáfárkodott Muhi a maga talentumaival. A kiállítás alkalmából készült egy kis füzet, amelyben ismert szatmári értelmiségiek vallanak Muhiról, művészetéről és szerepéről.

— Melyek Muhi Sándor legfőbb érdemei?

— Sokféle dolga közül én elsősorban pedagógiai jelenlétét emelném ki leginkább, ő ugyanis született oktató, akinek nemcsak mestersége, hanem hivatása is az értékek és az ismeretek lankadatlan terjesztése. Egyébként jellegzetes polgári alkat, életének központi fogalma a rend. Mégis ösztönösen vonzódik mindenhez, ami ezt a megszokást és rutint bátorító állapotot a termékeny változás irányába próbálja elmozdítani. Egyáltalán nem véletlen, hogy az a József Attila az egyik kedvenc költője, aki azt vallotta, hogy igazi rendet csak a szabadság szülhet. A „Muhi-hiposztázisok” talán éppen erről szólnak, mindig a rend és a szabadság termékeny összefüggéseinek megújuló alakváltozatai.

— Az esemény két részből fog állni, sőt, lesz egy kiadvány-bemutató is.

— A két rendezvénnyel egyszerre szeretnénk tisztelegni egy mérvadó kisebbségi értelmiségi előtt, és ugyanakkor megmutatni kisebbségi közösségünknek azokat a legfontosabb értékeket, amelyeknek szolgálatába honfitársunk szegődött. Ezek az értékek élni, tovább élni, túlélni segítenek minket, a megtartó minőség jegyében. Ezért kerül bemutatásra és válhat értelmezés tárgyává az életmű megannyi vonatkozása: a grafikus alkotásai, a művészetkritikus és művészettörténész munkái, a helytörténész megnyilvánulásai és természetesen a pedagógus tevékenysége. Muhi ugyanakkor a fotografikus és internetes információközlés alkotó felhasználója is. Különösen példamutató az, ahogyan szívós önneveléssel szellemi otthont teremtett magának és környezetének Szatmárnémetiben. Ha valakiről elmondható, hát ő az, aki korunkban felmutatja a szatmári értékeket, és így segít nekünk abban, hogy tájékozódjunk, teremtsünk magunk is, magasabb eszmék és eszmények jegyében.

Muhi Sándor

Nyugdíjas tanár, grafikusművész, művészeti közíró.

Úgy gondolom, hogy az ezredfordulótól alapvetően megváltozott a kommunikáció módja és ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a kultúra, művészet a szó szoros értelmében köztulajdonná váljék.

Nem hiszek abban, hogy van külön az elitnek és külön a tömegeknek szánt kultúra, művészet.

1945-ben Szatmárnémetiben születtem, apám ügyvéd, anyám tisztviselő volt. Nálunk az olvasás, a kultúra, a művészetek szeretete olyan természetes igény, mint másoknál a folyamatosan felmutatható anyagi gyarapodás. Hárman vagyunk testvérek, szülővárosomban érettségiztem, közvetlenül utána Kolozsváron rajztanári oklevelet szereztem, kicsit később művészeti muzeológiát végeztem a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben.