2017. április

Újrakezdtem a tárlatom előkészítő munkálatait. Zajlik a tavaszi nagytakarítás is, nem unatkozom. Egy fiatal történelem szakos hallgató keresett meg Szatmárral kapcsolatos kérdéssel. A nagykárolyi szoborcsoporttal kapcsolatos javaslataimat készítem elő. Ma úgy döntöttem, hogy a tárlatom megnyitóján vetítést tartok az utóbbi öt év tárlatainak az anyagából, ennek a módját, időtartamát kísérleteztem ki, illetve ehhez készítettem kisfilmeket. Megkeresett egy kolléga az Eltéről, 8-10 órát tartana nálunk a jövő évben vizuális nevelésből, ezt írtam neki: Kedves Kolléga! A képzőművészeti nevelés, kézművesség területén felénk az a helyezet, hogy a képesített szakember ritkaságszámba megy. A BBTE szatmári tagozatán még van (rólam van szó), a többin alig. Évek óta próbálok szakmai kapcsolatokat kialakítani (Magyarországot, Szlovákiát is beleértve), ez eddig sajnos nem jött össze. Hosszú történet, amelynek során döbbenetes zárkózottsággal, érdektelenséggel találkoztam. Már két éve lemondtam róla, nyugdíjas vagyok, ebben az évben még óraadóként dolgoztam abból a meggondolásból, hogy ne szűnjön meg a tantárgyaknak a magyar nyelvű, szakember általi oktatása Erdélyben. Vizuális nevelésből egy féléven át heti egy óra kurzust és egy szemináriumot tartok, gyakorló tanításokon veszek részt, szakdolgozatokat irányítok. Ez az idő iszonyatosan kevés, ha belőle még lemondok 8-10 óráról, akkor alig marad valami. Ennek ellenére nem zárkózok el a tapasztalatcsere különböző formáitól, de azt javasolom, egyelőre hagyjuk nyitva ezt a kérdést. A honlapomon számos szakmai kérdéssel foglalkozom. Sok felvétel van rajta szemináriumokról, gyakorló tanításokról, de módszertani tanulmányaim is vannak itt: https://muhisandor.eoldal.hu/ Készítettem egy DVDT-t, amelyen több ezer reprodukció, szemléltető látható, államvizsga dolgozatok, témajavaslatok is olvashatóak. Szívesen beszélgetnék egy elkötelezett szakemberrel minderről. Üdvözlöm, kérem, írjon az e-mail címemre: muhisandor@freemail.humuhisandor1945@gmail.com. Ma felhívott Hegedüs Csilla, az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság elnöke, hogy képviseljem helyette a bizottságot Szabadkán és tartsak egy beszámolót az eddigi tevékenységünkről. Először elfogadtam, kicsit később le kellett mondjam, mert eszembe jutott, hogy nincs útlevelem. Szívesen elmentem volna… Megkérdezték a konzulátust, kiderült, hogy egyszerű személyazonossági igazolvánnyal is átléphető a határ, tehát megyek. Nehéz, hosszú út lesz, Budapestről a Mezőgazdasági Minisztérium kisbuszával megyünk Palicsig, de ők csak 12 órakor indulnak. Mivel nem szeretnék öt óra hosszat ácsorogni, ténferegni, Budapestre taxival megyek. A visszajövetet még nem tisztáztuk, majd elválik. Moldvay Kati keresett meg, átadtam neki két példányt abból a Sugárút számból, amelyet ő illusztrált, megmutattam neki a tárlatom anyagát, valamint a kisfilmet, amelyet le fogok vetíteni. Veres keresett, megjelent a Sugárút tavaszi száma, be lehet menni a tiszteletpéldányokért. Baranyai Tibor hívott, szeretné, ha részt vennék az RMPSZ küldöttgyűlésen, azt válaszoltam, hogy részemről ez lehetséges, de nem szeretném, ha azt hinnék rólam, hogy magamat előtérbe szeretném helyezni. Voltam Nagykárolyban megbeszélésen a felállítandó Ady szoborral kapcsolatban. Megválasztottak a bíráló bizottság elnökének, megnéztük a helyszínt, megfogalmaztuk a pályázati felhívást. Voltam Szabadkán, Palicson a Külhoni Értéktár megbeszélésen. Felszólaltam a bemutatkozáson, előadást tartottam az eddigi eredményeinkről, gondjainkról, terveinkről, készítettem egy halom fényképet, amelyek közül küldtem néhányat a pestieknek, akik segítettek eljutni Szerbiába, valamint Hegedűs Csillának, akit helyettesítettem. Készítettek velem egy rádió interjút, sok kollégával megismerkedtem, felvettem a kapcsolatot, különböző kiadványokat, naptárakat, meg hasonlókat kaptam ajándékba. Kicsit fárasztó, de szakmailag hasznos út volt. Megkaptam a meghívót az RMPSZ küldöttgyűlésére, amely Csíkszeredában lesz. Hegedüs Csilla Kolozsvárról, H. Zsanett Budapestről jelezte, hogy megkapta az általam küldött fotókat. Hegedüs Csilla címére kétoldalas beszámolót küldtem a találkozó eseményeiről, az ott elhangzott dolgokról, javaslatokról. Megjelent a Sugárút tavaszi száma, ezt én illusztráltam, Popp, Papp Aurelről is írtam ide. A lapban van egy írása M. Csillának is. Kiosztottam pár meghívót a jövő héten tartandó tárlatomra, hagytam a két Galériában is promóciós anyagokat. A szabadkai, palicsi, budapesti fotóanyagot dolgozom fel. Több meghívó érkezett közben, sajnos válogatnom kell, nem fér bele az időmbe minden. A tárlatom képeihez készítek dobozt, a szállításhoz szükséges. Putovits Tünde elküldte Nagykárolyból a szobor-pályázat nyers változatát, a szükséges megjegyzésekkel visszaküldtem a címére. Ady és Itóka képeket kaptam Balázs Imrétől Kolozsvárról, Szabadkáról címeket, cikkeket és fotókat küldtek. Pálfi Balázzsal a Kossuth  Rádiótól beszéltem telefonon a május 9-én esedékes szatmári látogatásról, beszélgetésről. Voltam a Galériában, bevittem a plakátot, a vetítéshez, tárlat rendezéshez szükséges eszközöket, újabb hosszabbbítóra van szükségem, elég távol van a konnektor. H. Csilla válaszolt a szabadkai képekre, címekre, azt írta, hogy a tapasztaltakat mondjam el majd a legközelebbi gyűlésen. H. László a BMC oldal szerkesztője megkapta a meghívót a tárlatomra, közzétette az oldalon. Putovits Tünde Nagykárolyban megkapta a képeket, valamint a szobor-pályázat átjavított szövegét. Csilla és a családja Krakkóban van, én a Sugárút nyári és őszi számának előkészítésével, valamint a tárlatom anyagának véglegesítésével foglalkozom. Írtam két jegyzetet Székely Géza és Hiripi Zsuzsa művészetéről és véglegesítettem a román és magyar nyelvű megnyitó beszédemet a kiíállításomra. Általában szabadon beszélek, de ez nem azt jelenti, hogy előzőleg nem szedem össze a gondolataimat és nem állítom össze a monandóm szerkezetét. Húsvét közeleg, postáztam az általam készített üdvözleteket is. Vasárnap, három nappal a tárlatom megnyitója előtt elküldtem néhány meghívót, véglegesítettem a beszédem szövegét is. Miután meghívót küldtem, értesítést kaptam az Informatia Zilei lap egyik szerkesztőjétől, hogy hívjam fel telefonon. Felhívtam, közölte, hogy pénzért hajlandóak reklámozni a tárlatom a lapban és a tévéjükben is szerepelhetek. Persze pénz nélkül is írnak rólam, de az egészen más. Úgy gondolom, hogy ezzel a képzőművészet romantikus, jobbító, adakozó szándékú, tiszta szakasza véget ért a mi városunkban is. De jó, hogy mindez az életem, a pályám vége felé történik! Megjelent egy cikk, ismertető a tárlatomról a Friss Újságban, ez lényegében a megnyitó beszédem gondolatait tartalmazza. Feltettem a tárlatom képeit az újközponti Galériában, némi gondom akadt a vetítéssel, de sikerült megoldani. Bevittem némi üdítőt, italt, rágcsálni valót a Galériába, a City Rádió is bemondta a kiállításomat, nemsokára megnyitom. Pocsék idő van, kíváncsi vagyok, hányan jönnek el? Sokan voltak, megtelt a Galéria. Készült tévé felvétel, interjú, több cikk is megjelent a Friss Újságban, az Informatia Zilei lapban, rengeteg visszajelzést kaptam. A megnyitón ajándékba kaptam egy Ioan Nistor dedikált kötetet, amelyet Crisitina Gloria Oprisa illusztrált és egy CD-t tárogató muzsikával. Felhívott Baranyai Tibi, holnap fél egykor indulunk Csíkszeredába, azt mondják, arra havazik. Megbeszéltem G. Gáborral a nyári Muhi István tárlatot. Felhívott Fóris Ferencz Rita, a Magiszter főszerkesztője, cikket kért a játék és művészet témakörben. Gnandt István keresett szobor ügyben, újsághírdetés kellene, meg még egy román tag a zsűribe, megtettem a javaslataimat. Ma utazom Csíkszeredába, az RMPSZ küldöttgyűlésén veszek részt Miclaus Judittal és Baranyai Tiborral Szatmár megyéből. A találkozó, küldöttgyűlés a szokásos mederben zajlott, meglátogattuk néhányan a csíksomlyói kegytemplomot, voltunk Szászrégenben, megtanítottam néhány kollégát dobozt hajtogatni. Beszéltem az Ábel Kiadó igazgatójával és Demény Piroskával a módszertani tanulmányaim, a DVD  sorsáról, adtam néhány CD-t, hátha érdekel valakit ez a téma. Péter Sándornak adtam egy Sugárutat, meg egy szórólapot a tárlatomról. A csíkszeredai útról megjelent a helyi lapban egy rövid híradás is. Az uton kifogtam egy gyomorrontást is, amelyből csak idehaza sikerült kigyógyulnom. Idehaza már várt a nagykárolyi szoborüggyel kapcsolatos levél, amelyre igyekeztem a legjobb tudásom szerint még a megérkezésem napján válaszolni, hiszen ekkorára kérték. Részben feldolgoztam az útról hozott fotóanyagot is, ezeket elkezdtem közölni a világhálós oldalaimon. Küldtem néhány fotót a kollégáknak is. Közben értesítettek, hogy a Galéria mindenesét, Anit baleset érte és pár napra zárva lesz a kiállításom. Azóta talán már újra látható. Megkeresett egy fiatal színész azzal, hogy városszépítő elképzelései vannak. Falfestményekkel, a szürke betonfalak díszítésével szeretné megváltoztatni, feldobni a város hangulatát. Azt mondtam, hogy érdekesnek, pozitívnak tartom az elképzelést, de mindenekelőtt a politikai vezetőket kell meggyőzni, hogy támogassák az elképzelést, és csak ezek után lehet konkrét tervekről, kivitelezőkről, pályázatokról beszélni. Felhívott egy harmadéves hallgató, a vizsgatanításának témáját, előkészítését beszéltük meg. Ez május 18-án lesz a Kölcseyben. A tárlatomon megígértem K. Éva színésznőnek, hogy megajándékozom a Találkozások 1. című munkámmal. Vásárolni szeretett volna, de ezek a képek nem eladók, ráadásul egy olyan sorozat részei, amelyet ősszel Kolozsváron állítok ki. Elkészítettem a kép másodpéldányát, az ünnepek után, május 3-án beviszem a Galériába. Folytatom a munkát a Magiszter számára kért írásomon.

Muhi Sándor

Nyugdíjas tanár, grafikusművész, művészeti közíró.

Úgy gondolom, hogy az ezredfordulótól alapvetően megváltozott a kommunikáció módja és ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a kultúra, művészet a szó szoros értelmében köztulajdonná váljék.

Nem hiszek abban, hogy van külön az elitnek és külön a tömegeknek szánt kultúra, művészet.

1945-ben Szatmárnémetiben születtem, apám ügyvéd, anyám tisztviselő volt. Nálunk az olvasás, a kultúra, a művészetek szeretete olyan természetes igény, mint másoknál a folyamatosan felmutatható anyagi gyarapodás. Hárman vagyunk testvérek, szülővárosomban érettségiztem, közvetlenül utána Kolozsváron rajztanári oklevelet szereztem, kicsit később művészeti muzeológiát végeztem a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben.