A középkor művészete

Középkori művészet alatt Európa i. sz. az 5. századtól a 15. századig terjedő időszakának művészetét értjük. A középkori európai művészet gyűjtőfogalma alá tartoznak a népvándorláskor, a Karoling-kor, a romanika és a gótika kora, illetve a reneszánsz művészet kezdete is. A kor művészetét röviden és megbízhatóan összefoglalni szinte képtelenség, annyira árnyalt, sokrétű jelenség. Egy biztos, hogy a sötét középkor fogalom valójában téves, hiszen az emberiség történelmének gazdag, változatos, értékteremtő időszaka volt ez is.
A romanika, román stílus
Az elnevezés a római művészethez való igazodásra utal és nincs köze a romániai művészethez. Építészetének jellemző példái a templomok és kolostorok, amelyekre zömök formák, vastag falak, lőrésszerűen szűk ablakok a jellemzőek. A templomok zömének alaprajza az ókori bazilikákra emlékeztet, a homlokzataikon kúpos toronypár figyelhető meg, belsejüket freskókkal, mozaikképekkel díszítették. Az ikerablakok mellett kedvelt elem a rózsaablak, a kapubéllet. Az oszlopfők kezdetben klasszikus formavilágúak, később elterjed a geometrikus, növényi, állati elemekkel díszített kockafejezet. Példák: A Clunyi apátság, Saint-Lazare székesegyház, Autun, a londoni Tower, Durham, székesegyház.
A gótika
A stílus Franciaországból indul el (Saint-Denis-i apátság) és rövid idő alatt egész Európában elterjedt. Az érett középkor művészete, eredetileg barbárt jelentett, de idővel a szó tartalma megváltozott, sokat nemesedett. Bevezetik a csúcsívet a félkörív helyett, ennek köszönhetően a falak véknyabbak, az ablakok nagyobbak, a belső terek világosabbak lettek. Megjelennek a külső támasztók, támpillérek. Az ablakokon gyakran használják a faragott kőcsipkéket, valamint széles körben elterjednek az üvegfestmények is. A gótika rövid idő alatt teret hódít a világi építkezésben is, várak, paloták, polgárházak, lovagtermek készülnek ebben a stílusban. Példák: Párizs, Notre Dame, Sainte-Chapelle, Velence, Palazzo Ducale.
A Bizánci Birodalom
Központja, egyben művészeti központja is Konstantinápoly volt. I.sz. a 6. században épült a kor egyik ma is álló, reprezentatív egyházi épülete, a Hagia Sophia vagy más néven a Szent Bölcsesség Temploma. Nagy újítás a függőkupolás térzáró szerkezet. Keleti pompa, baldachinos oltárok, színes padlóburkolat, gazdag mozaikdíszítés emeli a pompát árasztó belső térnek a fényét. A Szent Mark templom gazdag mozaikdíszei, keleti pompája Velencében a Bizánci Birodalommal való közvetlen gazdasági és kulturális kapcsolatok egyik szép, jellemző példája.
Prekolumbián művészet
Ez lényegében az indián őslakók Kolumbusz előtti művészete a legrégibb koroktól a gyarmatosításig. Közép- és Dél-Amerikában, 1000-1500 évvel Krisztus előtt Amerika őslakossága olyan civilizációt hozott létre, amely szellemi és művészeti vívmányaival bátran versenyre kelhet a kínai, indiai, mezopotámiai magas kultúrákkal. Mindezt úgy valósították meg, hogy nem ismerték a kocsikereket, a korongozást, a csigát, fémeszközöket csak nagyon ritkán használtak, szépen faragott kőszobraik általában kőszerszámokkal készültek.

Muhi Sándor

Nyugdíjas tanár, grafikusművész, művészeti közíró.

Úgy gondolom, hogy az ezredfordulótól alapvetően megváltozott a kommunikáció módja és ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a kultúra, művészet a szó szoros értelmében köztulajdonná váljék.

Nem hiszek abban, hogy van külön az elitnek és külön a tömegeknek szánt kultúra, művészet.

1945-ben Szatmárnémetiben születtem, apám ügyvéd, anyám tisztviselő volt. Nálunk az olvasás, a kultúra, a művészetek szeretete olyan természetes igény, mint másoknál a folyamatosan felmutatható anyagi gyarapodás. Hárman vagyunk testvérek, szülővárosomban érettségiztem, közvetlenül utána Kolozsváron rajztanári oklevelet szereztem, kicsit később művészeti muzeológiát végeztem a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben.