Helyszínek, személyiségek 2

Klimt, Gustav (1862-1918): festőművész, a bécsi szecesszió egyik legjelentősebb  képviselője

Knósszos: ókori város Kréta szigetén, hatalmas palotájáról híres, amelyet a múlt századfordulón tártak fel

Kokoschka, Oskar (1886-1980): osztrák festő, grafikus és költő, az expresszionizmus egyik vezéralakja

Kós Károly (1883-1977): építész, festő, grafikus és író

Köln: gótikus székesegyháza híres európai műemlék

KÚT: Képzőművészek Új Társasága (1924-1949), baloldali polgári szemléletű csoport, a Nyolcak örökösének vallotta magát

Laokón-csoport: ókori görög szoborcsoport, Róma, Vatikáni Múzeum, az ókori művészet egyik legjelentősebb alkotásaként tartják számon

Lascaux barlang: Franciaország, őskori sziklafestményiről híres    

Lébény: Itt található Magyarország egyik leghíresebb románkori temploma

Lechner Ödön (1845-1914): építész, a magyar szecesszió egyik legjelentősebb képviselője az építészetben

Le Corbusier (1887-1965): svájci származású francia építész, festő, szobrász és szakíró, a modern építészet egyik elindítója

Léger, Fernand (1881-1933): francia kubista festőművész 

Leningrád: Szentpétervár

Leonardo da Vinci (1452-1519): firenzei festő, szobrász, tudós, építész, az egyetemes művészettörténet egyik legnagyobb alakja

Lotz Károly (1833-1904): festőművész, számos középület díszítése fűződik a nevéhez

Louvre: Párizs, a világ leghíresebb, leglátogatottabb művészeti múzeuma  

Luchian, Stefan (1868-1916): román festőművész, kiváló kolorista

Lyka Károly (1869-1965): magyar művészettörténész, festőművész

Manet, Edouard (1832-1883): francia festőművész, a modern francia festészet egyik elindítója

Mantegna, Andrea (1432-1506): padovai festőművész, a quattrocento egyik legjelentősebb alakja

Mányoki Ádám (1673-1757): a barokk arcképfestészet kiemelkedő alakja  , Magyarországon tevékenykedett

Marcus Aurelius lovas szobra: antik római bronzszobor, ritka, kiemelkedő alkotás

Matisse, Henri (1869-1954): a modern francia festészet egyik legnagyobb hatású mestere

Medgyessy Ferenc (1881-1958): a 20. századi magyar szobrászat kiemelkedő egyénisége

Michelangelo, Bounarroti (1745-1564): olasz festő, szobrász, építész, költő, az itáliai reneszánsz egyik óriása

Milano: többek között gótikus katedrálisáról híres

Milói Vénusz: a késő hellenisztikus szobrászat remekműve, Louvre, Párizs

Modigliani, Amadeo (1884-1920): olasz festő, szobrász

Mohy Sándor (1902-2001):   erdélyi festőművészegyetemi tanár  

Mondrian, Piet (1872-1944): holland festő, a geometrikus absztrakció vezéralakja

Monet, Claude (1840-1936): francia festő, az impresszionisták vezéregyénisége

  1. S. mester: 1500 k. működött, a régi magyar festészet egyik legkiválóbb képviselője

Munch, Edward (1863-1944): norvég festő és grafikus, expresszionista alkotó

Munkácsy Mihály (1844-1900): a magyar festészet egyik legkiválóbb, legismertebb mestere

Murillo, Bartolomé Esteban (1618-1682): a spanyol barokk egyik legismertebb mestere

Myrón (i.e. 5. század): görög szobrász, fő műve a Diszkoszvető

Nofretete portréja (i.e. a 14. század) az ókori egyiptomi szobrászat egyik remekműve

Nyolcak: művészcsoport a 20. század elején, a századelő avatgarde irányait honosították meg a magyar művészetben

Paál László (1846-1879): festő, a magyar művészet kiemelkedő alakja

Padova: híres székesegyháza a román és gótikus stílusban épület Szent Antal-templom

Palladio, Andrea (1508-1580): olasz építész, művészeti író, tevékenysége századokon át hatott

Pantheon: ókori római templom, eredeti elnevezése szerint az összes isten temploma, ma is áll és templomként működik

Parthenón: a Szűz Athéna temploma az Akropoliszon

Pécs: műemlékekben gazdag magyarországi város

Pergamon: ókori görög város a kisázsiai partvidéken, a hellenisztikus kor egyik legjelentősebb művészeti központja

Perugino, Pietro (1450-1523): olasz festő, az umbriai iskola egyik legjelentősebb mestere

Petrascu, Gheorghe (1872-1949): román festő, N. Grigorescu tanítványa volt

Pheidias (1.e. V. század (500-430. k.) az ókor legnagyobb görög szobrásza

Picasso, Pablo (1881-1973): spanyol festő, a 20. század egyik legnagyobb festőegyénisége

Piero della Francesca (1410-1492): híres umbriai festő

Pisa: románkori műemlék együttese (katedrális, harangtorony, keresztelőkápolna) híres

Pollack Mihály (1773-1855): építész, az osztrák késő barokk egyik jellegzetes mestere, tanára

Pompeji: antik római város, amelyet a Vezúv pusztított el 79-ben, és amelyet a 18. Században kezdtek feltárni.

Poussin, Nicolas (1594-1665): francia festőművész, a történeti vagy heroikus festészet képviselője

Prága: műemlékei közül a legfontosabb a vár, Hradzsin, a Szent Vitus székesegyház, Károly-híd

Raffaello Santi (1483-1520): olasz festő és építész, a reneszánsz egyik legkiemelkedőbb személyisége

Rauschenberg, Robert (1925-2008): amerikai festő, a pop art egyik kezdeményezője és legismertebb képviselője

Reichenau: Svájc, jelentős műemléke a karoling alapítású székesegyháza

Reims: Franciaország, hatalmas gótikus katedrálisáról híres

Rembrandt, Harmens van Rijn (1606-1669): holland festőművész, grafikus, az egyetemes művészettörténet egyik legnagyobb alakja

Renoir, Pierre Auguste (1841-1919): híres francia impresszionista festőművész

Repin, Ilja Jefimovics (1844-1930): az orosz realista festészet legjelentősebb képviselője

Réti István (1872-1945): a nagybányai szabadiskola egyik vezéregyénisége, posztumusz jelent meg A nagybányai művésztelep című kötete

Rodin, Auguste (1840-1917): francia szobrász, a múlt századforduló egyik legnagyobb hatású mestere

Rousseau, Henri (1844-1910): autodidakta, nagyhatású festő

Rubens, Pieter Pauwel (1577-1640): korának egyik legnagyobb hatású flamand festője, mestere, diplomata is volt.

Saint Denis: város Franciaországban, gótikus temploma egyike az első ilyen stílusú székesegyházaknak

Sakkara: helység Egyiptomban, itt található Dzsószer fáraó lépcsős piramisa

Salzburg: híres műemlék épületei a dóm és a vár, valamint a Mirabell-kastély

Samothraké: itt találták a szárnyas Niké szobrát, amely a Louvre egyik büszkesége

Schulek Frigyes (1841-1919): a magyar eklektikus építészet kiváló képviselője

Segesvár: erdélyi város, középkori műemlékekben gazdag település

Semiramis függőkertje: Babylónban, a város belső fala mellett állt, az ókori világ hét csodáinak egyike

Seurat, Georges (1839-1891): francia festő, a pointillizmus élvonalbeli képviselője

Siena: híres műemléke a dóm, Itália egyik legszebb gótikus temploma

Signac, Paul (1863-1935): francia pointillista festő

Simone Martini (1280 k.-1344): Itáliai festő, Giotto tanítványa, a trecento élvonalbeli művésze

Skopas: a klasszikus görög szobrászat egyik legnagyobb mestere

Steindl Imre (1839-1902): a magyar historizáló építészet kiváló képviselője

Stijl, De: holland folyóirat és a körülötte kialakult művészcsoport a 20. század elején

Stonhenge: bronzkori kőkör Angliában

Strasbourg: gótikus székesegyháza kiemelkedő jelentőségű európai műemlék

Stróbl Alajos (1856-1926): a magyar szobrászat kiemelkedő mestere

Székely Bertalan (1835-1910): a magyar történelmi festészet kiemelkedő alakja

Székesfehérvár: korai középkori emlékekben gazdag magyarországi település

Szentendre: magyarországi város, a művésztelepe tette híressé

Szilassy János (1729-82 között működött): ötvös, a késő barokk és rokokó kiváló mestere volt Lőcsén

Szinyei Merse Pál (1845-1920): magyar festőművész

Szőnyi István (1894-1960): festő és grafikus, egyetemi tanár, Ferenczy Károly és Réti István tanítványa volt

Tádzs Mahal: indiai mauzóleum a 17. Századból

Tatlin, Vlagyimir (1885-1956): szovjet-orosz konstruktőr, festő és grafikus

Thorma János (1870-1937): festőművész, a nagybányai szabadiskola mestere, jellegzetes képviselője

Tintoretto, Jacopo Robusti (1518 k.- 1594): a velencei érett reneszánsz egyik kiemelkedő alakja

Tiziano, Vecellio (1488-1576): a velencei érett reneszánsz legnagyobb mestere

Toledo: spanyol város, egyik híres műemléke a gótikus katedrálisa

Tonitza, Nicolae (1886-1940): a 20. század kiemelkedő román festőművésze

Toulouse-Lautrec (1864-1901): a francia posztimpresszionizmus kiemelkedő képviselője

Törcsvár, Bran: híres műemléke a középkori vára

Traianus-oszlop: római márványoszlop a 2. Századból, domborművei a dák-római háborúk emlékét, eseményeit örökítik meg

Turner, William (1775- 1851): a legkiválóbb angol tájképfestők egyike

Ucello, Paolo (1396 k. -1475): híres olasz festő, a perspektíva kutatója

Ulm: híres műemléke a katedrális

Utrillo, Maurice (1883-1955): híres francia festő, autodidakta

Vác: ismert műemléke a székesegyház, 18. század

Vajdahunyad: híres műemléke a vár, több szakaszban épült

Vasarely, Vásárhelyi Victor (1908-1997): magyar származású francia festő, az op art képviselője

Vasari, Giorgo (1511-1574): olasz építész, festő, művészeti író

Vaszary János (1867-1939): magyar festőművész, főiskolai tanár

Velazquez, Diego (1599-1660): a spanyol festészet egyik legnagyobb egyénisége

Velence: számtalan kiemelkedő jelentőségű műemléképülete van

Vermeer, Johannes (1632-1675): híres holland festőművész, Delft

Veronese, Paolo (1528-1588): a velencei festészet kiemelkedő jelentőségű mestere

Verrochio, Andrea (1436-1488): firenzei szobrász, festő és ötvös

Versailles: királyi kastély Párizs közelében, a XVIII. században itt volt a francia királyi udvar

Vignola (1507-1573): építész, a barokk építészet elindító mestere Itáliában

Visegrád: híres műemléképülete a vár

Vitruvius (i. e. I. század): római építész, hadmérnök és szakíró

Watteau, Antoine (1684-1721): festőművész, a francia rokokó kiemelkedő személyisége

Willendorfi Vénusz: őskőkori női szobor, Bécs mellett találták

Worcester: híres a katedrálisa, középkori, több szakaszban épült

Wren, Sir Cristopher (1632-1723): angol építész, a londoni Szent Pál katedrális tervezése fűződik a nevéhez

Würzburg: város Németországban, híres műemléke a dóm

Ybl Miklós (1814-1891): magyar építész, a neoreneszánsz egyik legjelentősebb képviselője a térségben

Zala György (1858-1937): a múlt századforduló legtöbbet foglalkoztatott műemlékszobrásza Magyarországon

Zichy Mihály (1827-1906): magyar festő, grafikus és illusztrátor

Zirc: helység Magyarországon, cisztercita temploma és apátsága híres műemlék

Zsámbék: romos állapotban lévő temploma román és gótikus stílusban épület

Zsolnay Vilmos (1828-1900): keramikus, a pécsi gyár tulajdonosa volt

Zurbarán, Francisco (1598-1664): spanyol festőművész

Muhi Sándor

Nyugdíjas tanár, grafikusművész, művészeti közíró.

Úgy gondolom, hogy az ezredfordulótól alapvetően megváltozott a kommunikáció módja és ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a kultúra, művészet a szó szoros értelmében köztulajdonná váljék.

Nem hiszek abban, hogy van külön az elitnek és külön a tömegeknek szánt kultúra, művészet.

1945-ben Szatmárnémetiben születtem, apám ügyvéd, anyám tisztviselő volt. Nálunk az olvasás, a kultúra, a művészetek szeretete olyan természetes igény, mint másoknál a folyamatosan felmutatható anyagi gyarapodás. Hárman vagyunk testvérek, szülővárosomban érettségiztem, közvetlenül utána Kolozsváron rajztanári oklevelet szereztem, kicsit később művészeti muzeológiát végeztem a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben.