Irodalom, könyvészet

Bagossy Bertalan                    A Szatmárnémeti Gazdasági Egyesület története (Szatmár, Pázmány–Sajtó, 1911)

 

Banner Zoltán                         Erdélyi Magyar művészet a XX. században (Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1990)

 

Banner Zoltán                         Mohy Sándor (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982)

 

Beke György                           Boltívek teherbírása (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983)

 

Benedek Zoltán                       Nagykároly kultúrtörténete (Otthonom Szatmár megye 11.,  Szatmárnémeti, 2000)

 

Ébner László                           Művészeti Lexikon, I., II. (Győző Andor kiadása, Budapest, 1935)

 

Erdős I. Pál                             Ceruzával a toll mestereinél (1941)

 

Kiss Imola                               Szatmári mesterek: Ligeti Antal. Bartók Lajos. (Satu Mare — studii şi comunicări XIV, 1997)

 

Dr. Lőrincz Lajos                    A Szatmárnémeti Magyar Királyi Állami Gimnázium Évkönyve az 1940-41. iskolai évről (Szatmárnémeti, 1941)

 

Mohy Sándor                          Műhelynapló (Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1981)

 

Muhi Sándor                           Szatmárnémeti, városismertető (második, bővített kiadás, 2003)

 

Murádin Jenő                          A Ferenczy művészcsalád Erdélyben (Kriterion Könyvkiadó, 1981)

 

Murádin Jenő                          Nagybánya  — A festőtelep művészei, (Miskolc, 1994)

 

Murádin Jenő                          Tóth Gyula (Yoyo Only Kiadó, Kolozsvár, 2002)

 

Nadin Mihai                            Artişti plastici din Satu Mare (1975)

 

Popp Aurel                              La capătul vieţii (Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 1999)

 

Popp Aurél                              Ez is élet volt… (Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1977)

 

Prut Constantin                       Dicţionar de artă modernă (Editura Albatros, Bucureşti, 1982)

 

Radosav Doru                         Satu Mare (Editura Sport–Turism, 1984)

 

Dr. Szabó Ákos                       Magyar festők és grafikusok enciklopédiája, I. (Királyhelmec–Aranyosapáti, 1993)

 

Tankóczy Gyula                      Satu Mare város képes tükre (Szatmárnémeti, 1936)

 

Várady Aladár, Berey Géza    Erdélyi Monográfia (Gloria Könyvkiadó, Szatmárnémeti, 1934)

Felhasználtam még:

  • Művészeti Lexikon, I., II., III., IV. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965)
  • Enciclopedia artiştilor români contemporani, I. (Editura ARC 2000, Bucureşti, 1996)
  • Révai Nagy Lexikon I.-XXI. (Budapest, 1927)
  • A Szatmári Hírlap és Szatmári Friss Újság kollekciói
  • A Cronica Sătmăreana és Gazeta de Nord–Vest kollekciói
  • A szatmári művészek csoportos kiállításainak katalógusai (1968–2003)
  • Az országos, megyeközi, külföldi és egyéni tárlatok katalógusai
  • A véndiáktalálkozók alkalmából rendezett kiállítások katalógusai (1992–2002)

A könyv fotóanyagát a legkülönbözőbb forrásokból szereztem. Köszönettel tartozom Eugen Munteanu kollégámnak, aki rendelkezésemre bocsátotta néhány szatmári csoportos  kiállítás katalógusának fotóanyagát. Az illusztrációk egy része saját felvétel.

Muhi Sándor

Nyugdíjas tanár, grafikusművész, művészeti közíró.

Úgy gondolom, hogy az ezredfordulótól alapvetően megváltozott a kommunikáció módja és ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a kultúra, művészet a szó szoros értelmében köztulajdonná váljék.

Nem hiszek abban, hogy van külön az elitnek és külön a tömegeknek szánt kultúra, művészet.

1945-ben Szatmárnémetiben születtem, apám ügyvéd, anyám tisztviselő volt. Nálunk az olvasás, a kultúra, a művészetek szeretete olyan természetes igény, mint másoknál a folyamatosan felmutatható anyagi gyarapodás. Hárman vagyunk testvérek, szülővárosomban érettségiztem, közvetlenül utána Kolozsváron rajztanári oklevelet szereztem, kicsit később művészeti muzeológiát végeztem a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben.