Kazinczy utca d

Ha figyelmesebben megvizsgáljuk a Kazinczy utca Szent István tér (P-ţa Eroii Revoluţiei) felőli részén álló régi polgári házak díszítményeit, akkor az első benyomásainkat két szóban is megfogalmazhatjuk: túldíszítettség és eklektika. Szinte  nyomon követhető, hogyan versengenek a múlt századfordulón, a XX. század elején a szatmári polgárok abban, hogy kinek a bejárata, ablakkerete, záró párkánya lesz díszesebb, túlbonyolítottabb.

Ennek az agyondíszítettségnek tipikus kisvárosi példája a 21-23 szám alatt álló hatablakos, több mint díszes bejáratú földszintes épület. Jó példa ez arra is, hogy mennyi minden felfér egy átlagos családi ház homlokzatára. Itt valóban nem spóroltak a díszítéssel, ennyi motívum egy ötször nagyobb felületen is zsúfoltnak tűnne. Az ikerajtós, félkörös bejáratot gipszstukkó díszítményekkel próbálták monumentális kapuzattá varázsolni. A kaput kompozit fejezetű, kannelúrás fél oszlopok szegélyezik, az oszloplábak fölött girlandokkal körülölelt kartusok láthatóak. Az általuk „tartott” viszonylag egyszerű profilú párkány fölött fogsor frízeket, szalagokkal gazdagított füzérdíszeket valamint a volutával díszített, megszakított, formagazdag zárópárkány által közrefogott hatalmas kagylódíszt láthatunk. Van itt minden, a térkitöltő virágmintás terülő díszek által közrefogott zárókőn még egy puttószerű alakot is felfedezhet a figyelmes néző. A kapubetétek is faragottak, de valószínűleg technikai meggondolásból, okokból ezek kevésbé cifrák. A fentiekhez társulnak a többszörös megszakítású, kartusokkal, gazdag, kiugró profilokkal, volutákkal szegélyezett ablakkeretek is.

Ennél jóval szerényebb, ha úgy tetszik ízlésesebb, visszafogottabb, egységesebb díszítésű épületek is láthatóak a közelben. Egy ilyen magánház díszítményeinek a részletei láthatóak többek között a 05, 06-os számú felvételeken. Arányosság, visszafogottság, a harmóniára való igény, egység fedezhető fel, itt az ablakkereteken, illetve az azok közelében látható gyöngysor, illetve rozettás, palmettás motívumú frizeken. Külön említést érdemelnek az emelt tetőszerkezetek szellőző ablakainak elegáns, egységes az egész homlokzat ornamentikájába jól illeszkedő terülő díszei. Itt sem panaszkodhat senki a motívumok szegényességére, hiszen a figyelmes néző még a fentiek mellett figurális elemeket is felfedezhet az ablakkereteken, jelen esetben ezek együttese harmónikus, kiegyensúlyozott és ami még a fentieknél is fontosabb: senkit és semmit sem szeretne túlharsogni.

Ide sorolnám a téren látható Muhi-házat (a sarokház, 07), amely a XX. század elején bérháznak épült, valamint bérelhető üzlethelyiségek is voltak és vannak mindmáig benne. Az ún. Muhi-palotához hasonlóan ez is újklasszicista épületelemekkel, oromzatos ablakokkal díszített, a homlokzat vízszintes tagolású, a tetőszerkezet emelt, a zárópárkányon fogsor frízt fedezhetünk fel. Az ablakok egy része félkörös végződésű, a többi téglalap alakú. Az emeleti rész a baloldalon, a két különálló, de méretben, kinézetre egymáshoz tartozó épületet összekötő bejárat mellett a két világháború között készült. Ebben volt Mohy Sándor festőművész műterme szatmári tanárkodása idején a harmincas években. A kommunizmus éveiben államosított épületet a közelmúltban vásárolta meg egy vállalkozó, aki felújíttatta, az emelt tetőtérben kétszintes részt (bank, szálloda stb.) alakíttatott ki.

Tőszomszédságában, ugyancsak a Kazinczy utcán látható az egykori tulajdonos, Dr. Muhy Zsigmond (1867-1923) magánháza (08) is, amely díszes ablakkereteivel hívja fel az arra járók figyelmét.

Ha valaki az utóbbi négy rövid ismertető után azt gondolja, hogy mindent tud a Kazinczy utcán található házak ornamentikájáról, azt biztosíthatom, hogy téved, hiszen a leírtakon kívül még rengeteg gazdagon díszített homlokzati elem fedezhető fel az épületek külsején és a kutatást, bemutatást tovább folytathatnánk a lépcsőházakban is. Aprólékosan tanulmányozhatnánk még az erkély-, illetve lépcsőkorlátokat, ajtó- és ablakkereteket stb.

Hányan ismerik a Kereskedelmi és Ipar Bank mozaik díszítésű padlóburkolatát, a bejárata falpilléreinek tojásléces fejezeteit, kik láthatták Muhy Zsigmonnd magánháza szobáinak gazdag, virágmintás stukkódíszeit? A kérdések sorolhatóak és valamennyi azt a tényt erősíti, hogy még egy építészetileg szegényes, alföldi kisváros is százával szolgálhatja a meglepetéseket a figyelmes, rejtett szépségekre, bátor, érdekes megoldások befogadására nyitott szemlélőnek.

Muhi Sándor

Nyugdíjas tanár, grafikusművész, művészeti közíró.

Úgy gondolom, hogy az ezredfordulótól alapvetően megváltozott a kommunikáció módja és ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a kultúra, művészet a szó szoros értelmében köztulajdonná váljék.

Nem hiszek abban, hogy van külön az elitnek és külön a tömegeknek szánt kultúra, művészet.

1945-ben Szatmárnémetiben születtem, apám ügyvéd, anyám tisztviselő volt. Nálunk az olvasás, a kultúra, a művészetek szeretete olyan természetes igény, mint másoknál a folyamatosan felmutatható anyagi gyarapodás. Hárman vagyunk testvérek, szülővárosomban érettségiztem, közvetlenül utána Kolozsváron rajztanári oklevelet szereztem, kicsit később művészeti muzeológiát végeztem a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben.