Klasszicizmus

A Nagy Francia Forradalmat megelőző és követő néhány évtized jellemző stílusirányzata. Szemléletes példája annak, hogy a művészet időnként visszatér a klasszikus hagyományokhoz (pld. reneszánsz), annak forma- és témavilágából merít, ahhoz igazodik. Virágkorát Franciaországban, I. Napóleon idején érte el.
           Az építészet területén születtek a legjelentősebb alkotások, amelyek közül feltétlenül említést érdemel a párizsi Panteon, a londoni British Múzeum, Szent Pál katedrális, a washingtoni Capitolium, de ennek a stílusnak a jegyeit viseli a budapesti Nemzeti Múzeum (Pollack Mihály), a debreceni Református Nagytemplom (Péchy Mihály), valamint a szatmári székesegyház (Hild József) épülete is. Ezeket puritánság, szimmetria, harmónia, nyugodt monumentalitás jellemzi, antik jellegű díszítményeket, oszlopokat, timpanont láthatunk rajtuk. Felújul a diadalívek (Carrousel-diadalív, Párizs), emlékoszlopok divatja. A szobrászat is antik példákat követ, a fő téma a görög mitológia, római mintára elterjed a mellszobrok divatja is. A kor egyik legjelentősebb alkotója Antonio Canova, aki Napóleont és családját örökítette meg ebben a szellemben. A magyar szobrászok közül említést érdemel Ferenczy István. A festészetben elsősorban a franciák jeleskednek, közülük a legismertebbek J. L. David, A. J. Gros, J. A. D. Ingres. Korban, jellegénél fogva bár kis késéssel, de ide illik Barabás Miklós tevékenysége is.

Muhi Sándor

Nyugdíjas tanár, grafikusművész, művészeti közíró.

Úgy gondolom, hogy az ezredfordulótól alapvetően megváltozott a kommunikáció módja és ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a kultúra, művészet a szó szoros értelmében köztulajdonná váljék.

Nem hiszek abban, hogy van külön az elitnek és külön a tömegeknek szánt kultúra, művészet.

1945-ben Szatmárnémetiben születtem, apám ügyvéd, anyám tisztviselő volt. Nálunk az olvasás, a kultúra, a művészetek szeretete olyan természetes igény, mint másoknál a folyamatosan felmutatható anyagi gyarapodás. Hárman vagyunk testvérek, szülővárosomban érettségiztem, közvetlenül utána Kolozsváron rajztanári oklevelet szereztem, kicsit később művészeti muzeológiát végeztem a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben.