Sugárút Székely Géza

 A most 59 éves kolozsvári grafikus a kortárs erdélyi képzőművészet egyik legaktívabb tagja.  1958-ban született Alsócsernátonban, a marosvásárhelyi Művészeti Líceumban érettségizett, utána Feszt lászló tanítványaként a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát.

          Az Apáczai Csere János Líceum rajztanára, Galériájának szervezője, grafikusművész, könyvillusztrátor, festő. Olykor módszertani írásokat, verseket közöl, és ha úgy adódik, tiltakozó táblával a nyakában tüntet Kolozsvár főterén az Apáczai Líceum képzőművészeti részlegének megszüntetése ellen. Csoportos tárlatok rendszeres résztvevője, számos egyéni kiállítást rendezett Kézdivásárhelyen, Alsócsernátonban, Kovásznán, Tordaszentlászlón, Kolozsváron és Marosvásárhelyen, magyarországi alkotótáborok meghívottja, a Barabás Miklós Céh és a Magyar Képzőművészek Világszövetségének tagja.

         Művészként, kisebbségiként jelentős társadalmi, kulturális feladathalmazt vállalt és vállal folyamatosan, de az igazi csatáit a Farkas utcai templom közelében, a Barabás Miklós Céh kiállítótermének tőszomszédságában, műtermében vívja az anyaggal, technikával, az önkifejezés gyakran gyötrelmes, de egyben felemelő, felszabadító csataterein.

         Kedvenc technikája a rézkarc, de készít monotípiákat, pasztellképeket, linóleummetszeteket. Gyakran fedezhetünk fel grafikai lapjain, rézkarcain mitológiai, kultúrtörténeti utalásokat. Erőteljes, dinamikus, hangsúlyos ellentétekre épülő kompozíciók ezek, amelyek többségében végsőkig feszített, olykor feloldhatatlannak tűnő elentétekről tudósít. A kiűzetés tragédiája, a magáramaradt harangtorony keserűsége, a „tört szárnyú” szenvedéssel átitatott döbbenete, a szórványba, zűrzavarba sodródott templom kiszolgáltatottsága elevenedik meg drámai erővel a munkáin.

      Nehéz lenne eldönteni, hogy segélykiáltások, lázadások, tiltakozások, vagy a feloldozás, megkönnyebbülés reményében tett őszinte kitárulkozások ezek a munkák. A lázadás szinte minden alkotásán megnyilvánul, egyik tavalyi versében félreérthetetlenül utal erre:

„Fordulj hát szembe ellenségeiddel

s védd maréknyi

hamvadni látszó

izzó parázsként  mégis

fellobbanó valós jussod:

főnix-lényű önmagad (!)”

(Székely Géza: Főnix, 2016.)

      Úgy gondolom végsősoron a fenti feltételezések közül mind ráillik Székely Géza komplex üzenetű, alapos szakmai tudásról, letisztult formavilágról árulkodó művészetére. Őt elsősorban korunk ellentmondásai és azok szorításában vergődő embertársainak a sorsa ízgatja nyilvánvalóan, szembeszökően.

     Nincsenek látványos szakmai megújító törekvései, hagyományos grafikai műfajokkal, technikákkal közvetít kortárs gondolatokat. Meggyőződésem, hogy öntörvényű művei nélkül szegényebb lenne erdélyi képzőművészetünk.

Muhi Sándor

Nyugdíjas tanár, grafikusművész, művészeti közíró.

Úgy gondolom, hogy az ezredfordulótól alapvetően megváltozott a kommunikáció módja és ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a kultúra, művészet a szó szoros értelmében köztulajdonná váljék.

Nem hiszek abban, hogy van külön az elitnek és külön a tömegeknek szánt kultúra, művészet.

1945-ben Szatmárnémetiben születtem, apám ügyvéd, anyám tisztviselő volt. Nálunk az olvasás, a kultúra, a művészetek szeretete olyan természetes igény, mint másoknál a folyamatosan felmutatható anyagi gyarapodás. Hárman vagyunk testvérek, szülővárosomban érettségiztem, közvetlenül utána Kolozsváron rajztanári oklevelet szereztem, kicsit később művészeti muzeológiát végeztem a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben.