Szatmári képzőművészek SZ-Z

Szilágyi György

                                               

(sz. 1935-2010) Pilóta, amatőr festő Szatmáron. A hetvenes évek megyei tárlatain szerepelt festményekkel, a szatmári repülőtér parancsnoka volt.

 

Szopos Kálmán

                                               

(1910–1977) Rajztanár, grafikusművész Szatmáron, Budapesten végzett képzőművészeti tanulmányokat. A Népművészeti Iskola tanáraként több szatmári tehetséget fedezett fel és irányított. Alkotásaival részt vett a szatmári művészek néhány csoportos kiállításán, festmény készített a szatmári Kis Szent Teréz számára.

 

Szölgyémi Endre

                                               

(1888–1918) Rajztanár, festőművész volt Szatmáron, Budapestem tanult. A Nőegylet 1921. január 5-i tárlatán post mortem vett részt. Figurális képeivel a Műcsarnok tárlatain is szerepelt.

 

Sztankovics Martinusz

 

(XVIII. század) Festőművész, a püspöki képtárban van egy szép, többször felújított Madonnája (1723)

 

Sztankóczy István

 

A Szamos 1921. január 5-i számában arról tudósít, hogy iparművészeti munkákat mutatott be a szatmári Nőegylet tárlatán

Talpos Elisabeta

 

2013-ban részt vett a szatmári művészek „Apocalipsis” elnevezésű tárlatán.

Tacz Kálmán

 

Popp Aurél legtehetségesebb tanítványának, művészi örökösének tartotta. Kalandos élete volt, Sanghajba került, ahol jó anyagi körülmények között élt, három gyermeke volt és nagyon vágyott haza. Utazása előtt halt meg a sanghaji kórházban. Minderről Aurel Popp önéletrajzi írásaiból (Ez is élet volt…, Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1977.) tudunk.

 

Tarczy István

                                               

(sz. 1947) Autodidakta szobrász, grafikus, a Szatmári Északi Színház díszlettervezője. Részt vett néhány szatmári csoportos kiállításon, egyéni tárlatot rendezett.

 

Teleki Blanka grófnő

                                               

(1806–1862) Festőművész és szobrász. Egy ideig a Szatmár közelében lévő Pálfalván bujdokolt az osztrákok elől. A magyar nőnevelés egyik úttörője volt. Negyvennyolcas múltjáért több évet töltött osztrák börtönökben.

 

Telepy Károly

 

(1828-1906) Ismert magyar festőművész, a nagykárolyi Mesterészi temető oltárképét (Jézus feltámadása) készítette

 

Tereh Géza

                                                 

(1889-1969) Tanár, tankönyvíró, esztéta, költő Szatmáron. Számos román nyelvű matematika könyv szerzője. A két világháború között tárlatkrónikákat, cikkeket, verseskötetet publikált, a város kulturális életének kiemelkedő személyisége volt.

 

Than Mór (Apáti Mór)

                                               

(1828–1899) Festőművész, Barabás Miklós tanítványa. Szent Vincét ábrázoló remek kompozícióját a szatmári Zárda-templom számára készítette, ma is ott tekinthető meg. A 19. század második felének kiemelkedő magyar művésze volt.

 

Timiş Silvia

                                               

(sz. 1937-2011) Rajztanár, képzőművész Szatmárnémetiben, a kolozsvári Pedagógiai Intézet abszolvense. Pasztellképeivel rendszeres szereplője volt a szatmári művészek csoportos kiállításainak.

 

Tischler Albin

 

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye plébánosa a 19. század közepe táján, ő tervezte a csomaközi valamint a felsőbányai templomokat és a szatmári Kálvária-templomot. Az utóbbit a laza talaj miatt a 20. század elején teljesen átépítették.

 

Toman Felix

 

Szobrász, ő készítette a székesegyház jubileumi oltárát 1905-ben, Ljubjánában. Nincsenek róla adatok.

 

Tomola, Ferdinand

 

Festőművész a 19. század elején, Rudnay Sándor kardinális több arcképét is elkészítette a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye számára, ezek jelenleg a püspöki palotában, illetve az egyházmegye művészeti gyűjteményében tekinthetőek meg.

 

Torz Ioan

 

Két szobrot is készített Bujánháza számára, egy korpuszt és egy avasi férfi szobrát fából. Bujánházáról származik, jelenleg Bécsben él.

 

Tóth Gyula

                                               

(1891–1970) Festőművész. A nagybányai szabadiskolában és Münchenben tanult, szinte teljes művészi tevékenységét Szatmárnémetiben fejtette ki. Aktív szereplője volt a város művészeti életének a két világháború között, részt vett a háború utáni csoportos tárlatokon, egyéni kiállításokat rendezett. Igen jelentős az egyházművészeti tevékenysége, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye számára készített festményeket, díszítéseket.

 

Tóth Zoltán

                                               

(sz. 1953) Szobrászművész, a Ion Andreescu Intézet abszolvense, Szatmáron él, muzeológus. Ritkán szerepelt közös tárlatokon.

 

  1. Rácz Péter

                                               

(1879–1945) Szatmár megyei birtokos. Festőművész, művészeti tanulmányokat Münchenben, Párizsban, Rómában végzett. A nagybányai szabadiskola növendéke volt, 1931–től ügyvezető elnök lett ugyanott.

 

Trepszker Zoltán

 

Építész. A hetvenes években ő tervezte az udvari római katolikus templomot. A kilencvenes években halt meg egy tűzesetnél, mentés közben.

 

Trifu Paul Lia

 

A Kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet abszolvense, a szatmári képzőművészek több csoportos tárlatán szerepelt festményeivel

 

Turáni Kovács Imre

                                                 

(1910-1975) Budapesti szobrászművész volt. A székesegyház toronyfülkéiben ma látható Szent István és Szent László szobrok alkotója.

 

Ţânţaş Ion

                                               

(1909–1973) Festőművész, tanár. A Szatmár megyei Túr helységben született.

 

Ţiţoc Florin

                                               

(sz. 1978) a Kolozsvári Képzőművészeti Akadémia abszolvense, Szatmáron tevékenykedik.

 

Uncov Iza–Dancea

                                               

Grafikusművész Szatmár megyében a hetvenes, nyolcvanas években. Férjével, Dancea Silviuval Szelestyehután laktak, az üveggyár tervezői voltak, és részt vettek néhány csoportos szatmári tárlaton.

 

Uszkay–Márkusz Erzsébet  

 

(sz. 1945) Szatmári rajztanár, képzőművész, a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet abszolvense. A megyei tárlatok rendszeres szereplője volt, jelenleg Németországban él.

 

Újházi Sándor

                                               

(1890–1941) Budapesten tanult, az első világháború után a nagykárolyi Vasile Lucaciu középiskola rajztanára lett. Alkotásaiból 1977–ben a szatmári múzeumban gyűjteményes emléktárlatot rendeztek. Ő készíti (harmincas évek) a Şişeşt-i templom freskóit, ezek Lucaciu életének fontosabb mozzanatait örökítik meg Akvarelleket, tájképeket, néprajzi dokumentációt készített Máramaros megyében. A Szentháromság kápolna keresztútja is az ő munkája, jó barátságban Popp Auréllal. Kiváló tanár, rajzkört, modellező kört is szervezett.

 

Vajnay Lajos

 

Egyházmegyei főépítész volt a múlt századfordulón, ő építette többek között a halmi római katolikus templomot

 

Varga Lajos

 

Kortárs szatmári műépítész, többek között a szatmári Szentlélek-templomot, a nagykárolyi Szentlélek-templomot tervezte, valamint számos kápolnát, közösségi házat a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye számára.

 

Vastag István

                                               

(sz. 1947) Autodidakta szobrász Szatmáron. Számos csoportos kiállításon vett részt, egyéni tárlatokat rendezett, egy térplasztikája a Károlyi úton látható.

 

Veres Szabolcs

                                               

(sz. 1983) a Kolozsvári Művészeti Akadémián tanult, a 2003–ás InterArt elnevezésű csoportos tárlaton vett részt.

 

Vida Zoltán

 

Kortárs budapesti szobrászművész, a kálmándi Scheffler János szobor alkotója, műve Kálmándon, a templomkertben látható.

 

Vinceffy László

 

(sz. 1946) Erdélyi, szepsiszentgyörgyi képzőművész, restaurátor. Jakobovits Miklóssal újították fel a nagykárolyi Kalazanci Szent József templom oltárképeit.

 

Vişinescu Maria

                                               

(sz. 1944) Rajztanár Szatmárnémetiben, a kolozsvári Pedagógiai Intézet abszolvense, néhány csoportos kiállításon vett részt, férje Visinescu Marian volt.

 

Vişinescu Marian

                                               

(1940–1967) Rajztanár, festőművész Szatmáron, a kolozsvári Pedagógiai Intézet abszolvense. Post mortem, az első szatmári megyei tárlaton (1968) szerepelt festményeivel.

 

Vlasiu Ion

 

(1908-1997) Szobrászművész, festő, író volt. Az ő alkotása G. Coşbuc szobra Szatmáron, amely a Vívóterem és a Ioan Slavici Kollégium közötti kis téren áll, a költőről elnevezett utca közelében.

 

Vlădăreanu Ovidiu

                                               

Autodidakta grafikus, néhány munkával, rajzokkal szerepelt az első megyei kiállításokon a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején.

 

Vogel Adolf

 

(Múlt századforduló) Tiroli fafaragó mester, Innsbruck. Az egyházmegyében többek között Nagymajtényben és Gilvácson vannak faragott, festett szobrai.

 

Veszelovszki testvérek

 

A szatmári Kálvária templomot építették újjá, a „fehér házat” is ők építették a 20. század elején.

 

Wermescher Veres Erika

                                               

(sz. 1951) Rajztanár, festőművész Szatmárnémetiben, a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet abszolvense. Alkotásaival több csoportos kiállításon szerepelt.

 

Wierd György (Georg)

                                               

XVII. század közepe. Harangöntő volt Eperjesen, ahol 1630–ban épült háza ma is áll. A Szatmári Láncos–templom díszes nagyharangját (a szószék mellett látható), valamint a szatmári Székesegyház lélekharangját készítette.

 

Xantus Géza

 

(sz. 1958) Csíkszeredai származású festőművész, grafikus. A szatmári Szent Család oltárképét, keresztútját, a jubileumi plakettet valamint a lajosvölgyhutai templom oltárképét készítette.

 

Ybl Miklós

 

(1814-1891) Bécsben, Münchenben tanult, a neoreneszánsz képviselője. Az ő munkája a kaplonyi római katolikus templom terve, a nagykárolyi barokk templom átépítési terve, az ő tervei alapján bővítették ki az erdődi templomot is (1860).

 

Zagyva Erdei Anna

                                               

(sz. 1945) Szatmáron született tanár és grafikusművész, a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet abszolvense. Egy ideig Marosvásárhelyen tanított, jelenleg Nyíregyházán él.

 

Zagyva László

                                               

(sz. 1945) Szatmári származású szobrászművész, tanár, a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet abszolvense. Pályája első szakaszában Marosvásárhelyen formatervező, jelenleg Nyíregyházán tanít és alkot.

 

Zahoray János

 

(1833-1904) Festőművész, rajztanár, Budán majd Miskolcon tanított. Nyíregyházán több portréját és egy önarcképét őrzik. Az egyházmegye 100 éves jubileuma alkalmával, felkérésre több szatmári püspök arcképét készítette el.

 

Zbitek (?)

 

Csehországban, Olmützben tevékenykedett a 19. században, Mezőpetri és Mezőterem számára készítette a Szent Sír szobrait.

 

Zelea Tiberiu

                                               

(sz. 1934) Szobrász és festőművész, a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézet abszolvense. Alkotásaival a hetvenes években szerepelt néhány szatmári csoportos tárlaton.

 

Zolnay Géza

                                               

(1886–1965) A budapesti mintarajziskolában tanult, rajztanár, festőművész volt Szatmáron a két világháború között. Számos kiváló portrét készített, ezek a római katolikus, illetve a református egyház tulajdonában, illetve magántulajdonban vannak.

 

Zsellér Imre

 

(1878-1959) Üvegfestő, mozaikkészítő, a XX. század elején nyitott műhelyt Budapesten. Száznál több templom számára készített üvegfestményeket, egyházmegyénkben Gyöngyön, Szakaszon vannak szignált munkái.

 

Zsolnay Vilmos

 

(1828-1900) keramikus, a pécsi majolika- és porcelángyár tulajdonosa és vezetője volt. A Pannónia (Dacia) szálloda épületkerámiái Zsolnay-kerámiák.

Muhi Sándor

Nyugdíjas tanár, grafikusművész, művészeti közíró.

Úgy gondolom, hogy az ezredfordulótól alapvetően megváltozott a kommunikáció módja és ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a kultúra, művészet a szó szoros értelmében köztulajdonná váljék.

Nem hiszek abban, hogy van külön az elitnek és külön a tömegeknek szánt kultúra, művészet.

1945-ben Szatmárnémetiben születtem, apám ügyvéd, anyám tisztviselő volt. Nálunk az olvasás, a kultúra, a művészetek szeretete olyan természetes igény, mint másoknál a folyamatosan felmutatható anyagi gyarapodás. Hárman vagyunk testvérek, szülővárosomban érettségiztem, közvetlenül utána Kolozsváron rajztanári oklevelet szereztem, kicsit később művészeti muzeológiát végeztem a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben.