Szent Mihály templom

A kolozsvári Szent Mihály-templom minden valószínűség szerint Erdély leghíresebb, legismertebb temploma. Hét évszázada kezdték építeni, de csak 150 évvel később, Zsigmond korában készült el. Az idők során a katolikusok, jezsuiták mellett használták a protestánsok, unitáriusok, pusztította tűzvész, földrengés, villámcsapás, háború, itt iktattak be hivatalába több erdélyi fejedelmet, hatalmas, impozáns belső tere közel 50 országgyűlés színhelye volt.

80 méteres tornya Erdélyben a legmagasabb. Az 1500-as évek elejétől többször, több stílusban felépített és elpusztult tornyokat pótlandó készült el 1859-ben a mostani, mi már csak ezt ismerjük (01). Eredetileg kéttornyúra tervezték, de végül ezekből csak az északi épült meg.

 Alaprajza a bécsi Szent István-templomhoz hasonló, tehát ez is háromhajós csarnoktemplom (02). Környéke — mint a legtöbb katedrálisnak Európában — hosszú ideig zsúfolt volt, csak a 19. század végén sikerült lebontani a szorosan köré épített vámházat, bódékat, üzleteket, és így felszabadítani a teret. Azért csak ilyen későn kerül minderre sor, mert a bérbe adás igen jövedelmező volt az egyház számára, másrészt a várfalak közé ékelt, préselt középkori városoknak általában minden tenyérnyi területét kihasználták.

A mainál szűkebbnek, kisebbnek tűnt ez a tér még néhány éve a múlt század eleji hangulatot idéző parkjával. Nagyon sokan nehezményezték, ellenezték a közelmúltban azokat a radikális átalakításokat, amelyeket a város vezetősége végzett Kolozsvár főterén és annak környékén. Ez akár elfogadható, demokratikus jelenség is lehetne akkor, ha a maga földhöz ragadt, szűklátókörű konzervativizmusával lépten-nyomon nem akadályozná a város folyamatos fejlődését, korszerűsödését. A környezet állandó alakítása a terek, katedrálisok esetében sem pillanatnyi elhatározások, döntések kérdése, hanem olyan folyamat, amelynek napjainkban csak az egyik, magától értetődő, természetes epizódját éltük meg. Ráadásul a legutóbbi átalakítások jót tettek Kolozsvárnak, a Szent Mihály-templomnak valamint a Mátyás-szobornak egyaránt, a park felszámolásával számos felújított főterű nyugat-európai városközponthoz hasonlóan az egész terület levegősebb, áttekinthetőbb, átjárhatóbb lett. Ennek köszönhetően sokkal jobban érvényesülnek itt a középkori, barokk, múlt századfordulós valamint kortárs művészeti értékek is.

A templom kiemelkedő alkotásai között tartják számon a sekrestye ajtókeretét (04), amely több művészettörténész véleménye szerint az erdélyi reneszánsz egyik legszebb megvalósítása. Kivételes motívum- és formagazdagság jellemzi ezt a homokkőből készült, szakmai tudásról, jó arány- és stílusérzékről tanúskodó művet, amely európai mércével mérve is élvonalbeli megvalósítás. Nincs azon csodálkozni való, hogy Mátyás király szülővárosának legfontosabb temploma ilyen értékekkel gazdagodhatott az újjászületés korában.

A templomfoglaló protestánsok annak idején a falfestményeket lemeszelték, az oltárokat kihordták, elpusztították. Az eredeti falfestmények fellelt, restaurált részletei ma is láthatóak a belső térben (03), a régi, elpusztított oltárok helyébe barokk iparművészeti alkotások kerültek. Az épület átfogó, külső és belső felújítására, restaurálására az ötvenes években került sor.

A tanultakon kívül engem, és még sok ezer egykori kolozsvári diákot természetesen érzelmi szálak is fűznek a kincses város szikár, már-már csupasznak, puritánnak tűnő, hatalmas gótikus templomához, amelynek látványa ide érkezésemkor mindig régi ismerősként fogadott. Hűvös, csendes belső tere nyugalmat inspirált, vizsgák idején gyakran még tanulni is jártunk ide.

Amikor a 18. század elején a katolikusok visszaszerezték templomukat, új berendezési tárgyakkal, oltárral, gyóntatószékkel, szószékkel (05) stb. látták el, ezeken jórészt a kor legjobb, legismertebb európai díszítőművészei, tiroli mesterek dolgoztak.

A templombelső egyik legértékesebb, legmívesebb oltára a Háromkirályok imádása címet viseli és a szentély jobb oldalán tekinthető meg. Az oltárképet a bécsi Maulbertsch készítette a 18. század közepe táján, állítólag az ő festményei díszítették a Szatmár megyei Erdőd várkápolnájának falait is. Nagyon sok megrendelése volt Magyarországon és térségünkben is, hiszen nálunk még a püspöki képtárban is található 2-3 olyan máig azonosítatlan alkotás, amelyet nagy valószínűséggel ő, vagy a tanítványai, követői készíthettek.

Mindezek a berendezési tárgyak — a többször felújított orgonát is beleértve — elsősorban szerény méretük miatt nem sokat változtattak a templombelső hangulatán, amelyet ma is a hatalmas oszlopok, pillérkötegek, csúcsíves, jórészt díszítés nélküli formák uralnak. A 18. században a torony is barokk stílusú volt, a főbejárat előtt barokk, a nagy pestisjárvány után emelt fogadalmi kapuzat állt, ez a 19. század végi átalakítások során a kolozsvári Szentpéteri templom elé került.

A túlontúl egyszerű környezetet befolyásoló leghatásosabb díszítmények a múlt század elején, Münchenben készített hatalmas színes üvegablakok (06), amelyek divatja a gótika korában terjedt el, és a múlt századfordulón élte a reneszánszát Európában. Ezeket az immár százéves alkotásokat nemrég Marosvásárhelyen újították fel.

Számomra az egykori értékek hiteles megőrzésére való törekvés mellett, az állandó megújulásra, gazdagodásra való készség a lenyűgöző ebben az épületben. Ilyen megvalósítás Márton Áron szobra (Bocskai Vince alkotása), amely három éve, 2009-ben került a főbejárat közelébe (07). A püspök 1944 májusában itt mondta el híres beszédét, amelyben többek között elítélte a zsidóüldözést is. Ez a kiváló szobor is jelzi, hogy erdélyi történelmünk fontos eseményeinek tanúja, a kolozsvári Szent Mihály-templom ma is élő, gyarapodó, közösségünket őrző, összetartó megvalósítás, jelkép, zarándokhely, ugyanakkor gazdag, változatos programmal működő, élő római katolikus templom.

Muhi Sándor

Nyugdíjas tanár, grafikusművész, művészeti közíró.

Úgy gondolom, hogy az ezredfordulótól alapvetően megváltozott a kommunikáció módja és ennek köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy a kultúra, művészet a szó szoros értelmében köztulajdonná váljék.

Nem hiszek abban, hogy van külön az elitnek és külön a tömegeknek szánt kultúra, művészet.

1945-ben Szatmárnémetiben születtem, apám ügyvéd, anyám tisztviselő volt. Nálunk az olvasás, a kultúra, a művészetek szeretete olyan természetes igény, mint másoknál a folyamatosan felmutatható anyagi gyarapodás. Hárman vagyunk testvérek, szülővárosomban érettségiztem, közvetlenül utána Kolozsváron rajztanári oklevelet szereztem, kicsit később művészeti muzeológiát végeztem a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézetben.