Szatmári Ágnes

Következetességgel, hűséggel Szatmári Ágnes (1932-2022) jó festő volt, a szatmári képzőművészeti élet ismert, emlékezetes személyiségeinek egyike. Nem tartozott az erdélyi képzőművészeti élet meghatározó jelentőségű alkotói közé, ennek ellenére számon tartották és szülővárosában sokan szerették nemcsak kifejező festményei, hanem sokoldalú és változatos díszlet- és jelmeztervezői tevékenysége, valamint a hűsége miatt is. Szatmárnémetiben született egy olyan kiváló […]

Lourdes

Lourdes A franciaországi Lourdes a katolikus világ egyik legismertebb, leglátogatottabb zarándokhelye. Maga a helység jelentéktelen kisváros, alig 16 ezer lakossal, ismertségét annak köszönheti, hogy a 19. század közepe táján egy ide valósi 14 éves leánynak több alkalommal megjelent a Szűzanya. A jelenés helye egy közel 10 méter mély barlang volt, amely forrásvizének a hívek csodatevő, […]

Kerámiagyár Szatmárnémetiben

KERÁMIAGYÁR SZATMÁRNÉMETIBEN   1921-ben Popp Aurél, Kudelász Károly, agyagipari szakmunkás közreműködésével, testvére anyagi támogatásával – megalapította a DAC kerámiagyárat, itt dolgozott tervezőként, alkalmazottként egy ideig Sarkadi Sándor is. Egyes források szerint a gyár (inkább manufaktúra) 1923-1927 között működött, de Aurel Popp önéletrajzi írása megcáfolja ezt: „Ismét rosszul ment minden, 1921 őszén voltunk. Annyira nem kerestem, […]

A KÁLVÁRIA TEMPLOM BELSŐ TERE

A KÁLVÁRIA TEMPLOM BELSŐ TERE A historizmus, jelen esetben a neogótika régi korok stílusjegyeit, ornamentikáját idézi fel egy későbbi időszakban. Ezek a jellegzetességek nem csupán a külsőre, hanem a belső tér kialakítására, a bútorzatra, oltárokra, sőt még a kegytárgyakra is kiterjedtek. Képviselői az egység megteremtésére törekedtek, akárcsak stílusteremtő elődeik századokkal korábban. Nagy előnyük, hogy sokkal […]

Kálvária templom

KÁLVÁRIA TEMPLOM A Kálvária templom első épülete a 19. század negyvenes éveiben készült el Tischler Albin, csanálosi plébános tervei alapján a Jézus Társaság számára, akiknek újabb megtelepítése a városban Hám János kívánságára 1858-ban történt. A korabeli, múlt századfordulós felvételek némi tájékoztatást nyújtanak ennek az első épületnek a kinézetéről. Az építkezés színhelye a várárok kiásásakor összegyűlt […]

Pászkán Mihály Németországban is szatmári művész maradt

Az alábbi néhány sort a Szatmári Friss Újságban közöltem, amikor 2021 decemberében hozzánk is eljutott a szomorú hír, hogy a művész hetven éves korában itt hagyott bennünket: Szatmárnémetiben született, a Kolozsvári Képzőművészeti Intézetben, kerámia szakon végzett, a hetvenes, nyolcvanas években aktív szereplője volt az itteni képzőművészeti életnek. Ebben az időben már kialakultak alkotásainak azok a […]

A szatmári Székesegyház szobrai

A szatmári Székesegyház épületének ma is látható újklasszicista homlokzata 1837 táján készült el, és öt jó minőségű, nagyméretű szobrával, impozáns oszlopsorával valóságos csodának számíthatott a kis alföldi városkában, amely 1809-ben, öt évvel a püspökség megalakítása után még 10.000 lakosú sem volt. A két torony alatti fülkében van Szent László és Szent István szobra, a timpanon […]

Mira Marincas: Mea fascia

Mira Marincaș művészeti ágakat és műfajokat összekötő alkotói világa A közelmúltban a szatmári szerzőnek egy különleges, több szempntból is rendhagyó, kétnyelvű kötete jelent meg a kolozsvári Exit kiadónál. Verses lírai vallomásokat tartalmaz román és magyar nyelven, a kitűnően szerkesztett, felépített könyv írott anyagát olyan átgondoltan csoportosított fekete-fehér, cím nélküli, nagyméretű képek szakítják meg, amelyek nem […]

Véső Ágoston példamutató életútja, öntörvényű alkotásai

A most kilencven éves Véső Ágoston évtizedek óta a nagybányai képzőművészeti élet emblematikus alakja, nagy öregje, a Romániai Képzőművészek Szövetségének, a Barabás Miklós Céh tagja, Munkácsy-díjas, többszörösen kitüntetett festőművész, Nagybánya díszpolgára. Tősgyökeres nagybányai művész, itt járt iskolában, itt nőtt fel, ide tért vissza tanítani, alkotni. Olyan ember, aki tudatosan vállalja szülővárosát, valamint a képzőművészeti nagybányaiságot […]

Növényi ornamentika Szatmárnémeti épületein

 Növényi motívumok nagy számban fedezhetők fel a szatmári épületeken is. Ez már századok óta elterjedt díszítési mód az élet, mindennapi környezetünk számos területén, különösen a népművészetben, ahol egy adott pillanatban uralkodó jelenséggé vált. Motívumvilágát a közel-keleti ókori civilizációk hozták létre, mivel az iszlám országok egyházművészetében tilos az emberábrázolás, a díszítőművészet kiemelkedően fontos szerephez jut. Kezdetben […]