Enni állati jó

Ez a címe dr. Zagyva Miklós 11. kötetének, amely M. Ghandi mottónak választott idézetével kezdődik: „Annak az embernek, kinek üres a gyomra, az étel az Isten” Nemzeti, nemzetiségi kultúránknak, megmaradásunknak nagyon sok olyan összetevője, területe, megnyilvánulási formája van, amelyeknek a számbavétele szinte lehetetlen ugyanúgy, ahogyan a különféle részterületek művelőinek, ápolóinak felsorolására sincs mód. Sokan vannak, […]

Testem, testem, mondd meg nékem

Dr. Zagyva Miklós szatmári belgyógyász legújabb, nyolcadik kötetének a címe ez, arról árulkodik, hogy a szerző ezúttal is egészségügyi problémákat tárgyaló írásait gyűjtötte egybe. A különbség az előzőekhez képest talán annyi, hogy itt elsődleges szempont volt olyan mindennapi gondjainkkal foglalkozó jelenségek körbejárása, mint az ájulás, ásítás, bélgáz, horkolás, böfögés, ágybavizelés, csuklás, gyógyszerfüggőség, lúdtalp és még […]

Erdei Péter szerény, visszafogott, következetes csatái

A könyv címe – Nem csak nyomdafesték – arra utal, hogy nem a nyomtatott szöveg, hanem egy tartalmas, elkötelezett, eredményes életút teszi ezt a kis kötetet igazán hitelessé.  Erdei Péter Szatmárnémetiben jól ismert közéleti személyiség, aki villamossági szakemberként, vállalkozóként nemcsak a műemlék épületek megvilágításával foglalkozott, hanem a közösségi ünnepek, a városnapok árusainak árammal való ellátásával, […]

Görbe tükör és miegymás

Ez a címe az ismert szatmári belgyógyász, dr. Zagyva Miklós legújabb, 2017-ben, Szatmáron az Eurprint kft. által készített kötetének. Ezek az időnként visszatérő jelentkezések, kedves, üde színfoltjai Szatmárnémeti magyar nemzetiségű kulturális életének, Zagyva nemcsak hozzáértéssel hozza emberközelbe mindennapi egészségügyi gondjaink megelőzési, kezelési lehetőségeit, hanem bölcsességgel és nagyon sok humorral mutat rá társadalmi, lelki rákfenéink okaira, […]

Hiszek a szatmári és az egyetemes kultúra jövőjében

Számomra a kultúra olyan közeg, amelyben otthonosan, jól érzem magam. Gyermekkorom a sanyarú gazdasági körülmények, államosítás, hiánykereskedelem, a családom által értéknek tartott erkölcsi és intellektuális magatartás lenézése, olykor üldözése ellenére festmények, könyvek, tartalmas beszélgetések között telt. Még ennél is fontosabb, hogy a fenti értékeket becsülő, művelő emberek között élhettem, máig hálás vagyok nekik. Ilyenek voltak […]

Fő az egészség

A sokak által ismert és tisztelt szatmári író, belgyógyász, rajzoló dr. Zagyva Miklós legújabb kötetében főleg szakmai, etikai kérdésekkel foglalkozik. Az első látásra, olvasásra könnyednek, humorosnak, szórakoztatónak ható, összefüggő cikksorozatokból felépített könyvről azonban rövid idő alatt kiderül, hogy rendkívül komoly, napjaink embereit közelről, a szó szoros értelmében húsbavágóan érintő témákat taglal. A Paracelsus idézet a […]

Nekrológ – Domokos Lehel

Kevés szatmári képzőművész pályája indult ígéretesebben, mint az övé. Kiváló szellemi képességű, sokoldalúan tehetséges, ambíciós tanuló volt, aki a szakmai ismereteinek alapját a helyi Népművészeti Iskolában sajátított el. Csapó Sándor volt a rajztanára, akárcsak Zagyva Lászlónak, vagy e sorok írójának, osztálytársak voltunk. Ami a származást illeti, kisebb különbségek talán csak abból adódtak, hogy Lehel Avasfelsőfaluban, […]

Apáczai-díjasok, 2014.

Az első Apáczai-díjakat tíz éve, 2004-ben adta át az RMPSZ vezetősége. Akkor két Szatmár megyei pedagógus, Olosz Ferenc és Muhi Sándor kapta, azóta a számuk ötre gyarapodott, hiszen díjat nyert még Nagydobai Kiss Sándor, Ács-Muhi Csilla, Kiss Kálmán és ezzel párhuzamosan hárman, Olosz Ferenc, Nagydobai Kiss Sándor és Muhi Sándor megszerezték az ezüst fokozatot is. […]

Nekrológ – Bura László

Ne sajnáljátok, és ne irigyeljétek dr. Bura Lászlót! Ne sajnáljátok, mert gazdag, változatos, sikeres, hosszú és szép életet élt, és sokak számára hasznos és értékes életművet hagyott maga után, amely még huzamos ideig jótékonyan hat majd arra a közösségre, amelyben az utolsó pillanatig tevékenykedett, és amely iránt mindvégig felelősséget érzett. Ne irigyeljétek, mert az eltelt […]

Jakobovits Miklós meghalt

Fájdalmas, pótolhatatlan veszteség érte a romániai magyar képzőművészeti életet, Nagyváradon, december 17-én elhunyt Jakobovits Miklós festőművész, a Barabás Miklós Céh elnöke, díszlettervező, muzeológus, restaurátor, művészeti közíró, többkötetes szerző, tanár, képzőművészeti életünk kiváló ismerője, szervezője, vezetője, mindenese. Ő volt az a behelyettesíthetetlen szakmai tekintély, közösségi ember, nyíltszívű, közvetlen, barátságos, minden jó ügy mellett kiálló kolléga, akit […]